20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován nový rok, protože Beran je prvním astrologickým znamením. Je to počátek zrození, kdy se příroda probouzí a dává svým impulsem svět do pohybu. Toto znamení má nejvíce energie, a tak není náhoda, že v něm vládne aktivní a bojovný Mars. Ten je vládcem celého roku 2023, proto se každý dle postavení svého Marse v nativním horoskopu dáme do pohybu. Na každém z nás záleží, jak své zrození prožijeme. Můžeme život přijímat a žít anebo s ním bojovat, ničit jej a s ním vše živé.

Den po vstupu Slunce do znamení Berana se k němu přidá Luna a 21. 3. 2023 v 18:22 nastane novoluní v Beranu, které se zopakuje ještě 20. 4. 2023 v 6:12. Druhým novoluním, při kterém bude Slunce zatemněno, dojde k obratu, kdy až do července 2024 bude nejdříve probíhat úplněk ve znamení a teprve pak nastane novoluní. Bude docházet k tomu, že energie znamení se nám při úplňku nejdříve zviditelni v opačném znamení, abychom ji při novoluní mohli uchopit nově a proměnili ji na počátku cyklu. 

Novoluní v Beranu je začátkem vykročení do života. Vše, co sejeme, v budoucnu sklidíme.

Nemusíme to být přímo my, ale v některých záležitostech až naše děti anebo vnoučata, kteří sklidí úrodu toho, co jsme kdy zaseli. Každý jsme tu sám za sebe a na každém z nás záleží, jaké hodnoty ctíme a jak se chováme. Můžeme zasévat dobro a rozsévat lásku anebo soutěžením s použitím nekalých praktik šířit zlo. Svým charakterem, odvahou, vůlí a odpovědností budujeme svět kolem nás.

Během prvního novoluní v Beranu přestoupí Pluto z Kozoroha do znamení Vodnáře, ve kterém od března 2020 pobýval přísný Saturn a učil nás, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít.

Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, která nás svazují, přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budou nám podsouvány lživé informace, aby se naše vědomí nerozšiřovalo a s pomocí technologií a umělé inteligence budeme kontrolováni a omezováni. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich otroky a oběťmi. Zní-li jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim.

The 'deep state' is real. But are its leaks against Trump justified? | Jack  Goldsmith | The Guardian
(Zdroj: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/22/leaks-trump-deep-state-fbi-cia-michael-flynn)

Mějme na paměti rčení: „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Lidskou společnost, kterou můžeme vybudovat, tvoří obyčejné lidství, jež tvoříme srdcem. 

25.03. se Mars, který je vládcem znamení Berana a téměř 7 měsíců (od 20. 8. 2022) se držel ve znamení Blíženců, kde sbíral potřebné informace, přesune do Raka, kde je v pádu, protože každý musíme ke své odvaze dospět sám. Když si vyjasníme, co v životě chceme a postavíme se na vlastní nohy, což je známkou dospělosti, budeme žít svůj život, který naplníme vlastním poznáním a svými prožitky. 30. 3. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který podpoří naši odvahu překročit omezení a touhu vydat se za tím, co cítíme, že máme udělat. Jsme zodpovědní za to, co děláme i za to, co neděláme. Vše je spojeno s prožitky, které nás naplňují pocity. Pokud z pohodlnosti či nedostatku odvahy neděláme to, co máme dělat anebo děláme vše kvůli druhým, protože nedokážeme odmítnout, chceme se zavděčit a zalíbit, výsledek je stejný, cítíme se frustrovaní, nevyužití či zneužití. Buďme odvážní. Volme si své činnosti, kultivujme svoji vůli a dovolme si následovat volání své duše.

30.03. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy si posvítíme na svoji odvrácenou tvář. Dokud se bojíme podívat se na vlastní temnotu, odmítáme tu část sebe, ze které máme strach a tuto temnotu si projektujeme na druhé. Když si myslíme, že to nepatří nám, ale druhým, cítíme se lepší a naše ego roste. Přijmeme-li své nejhlubší strachy, rozpoznáme temnotu, objevíme svoji sílu a odhalíme hluboké tajemství. Vše, co poznáme u sebe, pak poznáme u druhých a zjistíme, že všichni jsme stejní, že vše je jedno, nic není dobré ani špatné, ale toto zrcadlení a rozlišování je důležité na cestě poznání. Když přijmeme svoji temnotu, přestaneme egoisticky bojovat a zmizí potřeba někomu něco dokazovat. Tak budeme v harmonii, sami sebou ve své přirozenosti a budeme mít soucit a pochopení pro druhé.

06.04. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který ukáže, jak máme poléčená svá zranění z dětství. Cítíme-li bolest, jsme jí stahováni, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění nás vede k duchovnímu růstu, abychom poznali mysteria života, co je za oponou, přijali se tací, jací jsme a nalezli bezpodmínečnou lásku a božství v sobě. Milovat se znamená nalézt harmonii, vnitřní klid a mír. Co se stalo, nejde vrátit, ale budoucnost začínáme tvořit tady a teď. Vlastní vůlí můžeme transformovat bolest v lásku a otevřít se životu. Zranění způsobující utrpení nejsou překážkou, ale cestou. Otočme list a začněme psát novu kapitolu, ve které se hrdina vydává za láskou ve svém srdci, aby nalezl klid a mír na duši. Svým aktivním přístupem, zapálením ohně, své božské jiskry v sobě, můžeme uzdravit nejen sebe, ale svým rozsvíceným světlem svítit na cestu a tak pomoc podobně zraněným.

12.04. se Slunce setká s Jupiterem v Beranu, kdy se nám otvírá nový 12letý cyklus (ten předešlý začal v dubnu 2011). Přicházejí nové možnosti, díky kterým můžeme získat vyšší poznání a otevřít se zázrakům života. Studujme mysteria života a všímejme si dokonalé synchronicity, jak nahoře, tak dole, se kterou vše do sebe zapadá. Můžeme dojít k pochopení, jak si svými rozhodnutími utváříme život a svým postojem se naplňujeme prožitky. Kdo je odvážný, vydává se na svoji dobrodružnou pouť, na cestu toho, v co věří, cestu lásky a pravdy, aby dospěl k poznání a moudrosti. Vše, co podnikneme s radostí a poctivými úmysly, bude vítězné. Získáme vlastní zkušenosti, které nás rozvíjejí, jsou nepřenositelné a utvářejí naši osobnost. Každý máme svoji vůli a možnost volby.

19.04. vytvoří Saturn v Rybách harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy jsme podporováni, abychom se vyjadřovali kreativně a vše, co děláme, dělali s láskou a vděčností, protože jsme byli obdarováni a máme možnost zhmotnit své božské dary a naplnit tak své poslání. Chceme-li něčeho dosáhnout, je potřeba se rozhodnout pro to, co chceme tvořit a důvěřovat, že se nám vždy správné dveře otevřou. Nic není náhoda, ani to, že jsme na světě. Skrze nás může být zviditelněna božská hra a projeveno božské vědomí.

Každý držíme volant, kolo života ve svých rukou a na řidiči záleží, jaká bude jeho jízda. Nasměrujme jej tam, co chceme poznat, vidět a zažít. Můžeme zabloudit, narazit a udělat chybu, ale bez toho bychom nepoznali život. Život není bezchybný, ale učí nás poznávat, ochutnávat a prožívat. Když stojíme, můžeme se kochat, ale také uvedením do pohybu můžeme poznat různá místa a zákoutí. Naše energie chce být smysluplně využita. 

Vystupme z moře emocí, kterými jsme zaplaveni a zažehněme svoji božskou jiskru, aby naše světlo mohlo zářit. Není potřeba nikam spěchat, usilovat ani dokazovat druhým, ale přijímat život takový jaký je. Tak bude náš život úspěšný.

A na závěr dva citáty. Jeden od britského politika Benjamina Disraeliho: „Úspěch je potomkem odvahy.“ a druhý od francouzského umělce Henriho Matisseho: „Jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7034
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8525
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 347
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 212
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 348
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 372
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 528
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 530
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 295
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 809
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 786
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 929
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051564
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515862
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457616
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293864
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283305
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273383
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260176
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252642
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251083
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243258
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241415
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215499
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207025
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189017
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184447
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176891
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166997
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163551
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161293
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143090
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124826
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122776
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...