20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován nový rok, protože Beran je prvním astrologickým znamením. Je to počátek zrození, kdy se příroda probouzí a dává svým impulsem svět do pohybu. Toto znamení má nejvíce energie, a tak není náhoda, že v něm vládne aktivní a bojovný Mars. Ten je vládcem celého roku 2023, proto se každý dle postavení svého Marse v nativním horoskopu dáme do pohybu. Na každém z nás záleží, jak své zrození prožijeme. Můžeme život přijímat a žít anebo s ním bojovat, ničit jej a s ním vše živé.

Den po vstupu Slunce do znamení Berana se k němu přidá Luna a 21. 3. 2023 v 18:22 nastane novoluní v Beranu, které se zopakuje ještě 20. 4. 2023 v 6:12. Druhým novoluním, při kterém bude Slunce zatemněno, dojde k obratu, kdy až do července 2024 bude nejdříve probíhat úplněk ve znamení a teprve pak nastane novoluní. Bude docházet k tomu, že energie znamení se nám při úplňku nejdříve zviditelni v opačném znamení, abychom ji při novoluní mohli uchopit nově a proměnili ji na počátku cyklu. 

Novoluní v Beranu je začátkem vykročení do života. Vše, co sejeme, v budoucnu sklidíme.

Nemusíme to být přímo my, ale v některých záležitostech až naše děti anebo vnoučata, kteří sklidí úrodu toho, co jsme kdy zaseli. Každý jsme tu sám za sebe a na každém z nás záleží, jaké hodnoty ctíme a jak se chováme. Můžeme zasévat dobro a rozsévat lásku anebo soutěžením s použitím nekalých praktik šířit zlo. Svým charakterem, odvahou, vůlí a odpovědností budujeme svět kolem nás.

Během prvního novoluní v Beranu přestoupí Pluto z Kozoroha do znamení Vodnáře, ve kterém od března 2020 pobýval přísný Saturn a učil nás, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít.

Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, která nás svazují, přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budou nám podsouvány lživé informace, aby se naše vědomí nerozšiřovalo a s pomocí technologií a umělé inteligence budeme kontrolováni a omezováni. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich otroky a oběťmi. Zní-li jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim.

The 'deep state' is real. But are its leaks against Trump justified? | Jack  Goldsmith | The Guardian
(Zdroj: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/22/leaks-trump-deep-state-fbi-cia-michael-flynn)

Mějme na paměti rčení: „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Lidskou společnost, kterou můžeme vybudovat, tvoří obyčejné lidství, jež tvoříme srdcem. 

25.03. se Mars, který je vládcem znamení Berana a téměř 7 měsíců (od 20. 8. 2022) se držel ve znamení Blíženců, kde sbíral potřebné informace, přesune do Raka, kde je v pádu, protože každý musíme ke své odvaze dospět sám. Když si vyjasníme, co v životě chceme a postavíme se na vlastní nohy, což je známkou dospělosti, budeme žít svůj život, který naplníme vlastním poznáním a svými prožitky. 30. 3. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který podpoří naši odvahu překročit omezení a touhu vydat se za tím, co cítíme, že máme udělat. Jsme zodpovědní za to, co děláme i za to, co neděláme. Vše je spojeno s prožitky, které nás naplňují pocity. Pokud z pohodlnosti či nedostatku odvahy neděláme to, co máme dělat anebo děláme vše kvůli druhým, protože nedokážeme odmítnout, chceme se zavděčit a zalíbit, výsledek je stejný, cítíme se frustrovaní, nevyužití či zneužití. Buďme odvážní. Volme si své činnosti, kultivujme svoji vůli a dovolme si následovat volání své duše.

30.03. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy si posvítíme na svoji odvrácenou tvář. Dokud se bojíme podívat se na vlastní temnotu, odmítáme tu část sebe, ze které máme strach a tuto temnotu si projektujeme na druhé. Když si myslíme, že to nepatří nám, ale druhým, cítíme se lepší a naše ego roste. Přijmeme-li své nejhlubší strachy, rozpoznáme temnotu, objevíme svoji sílu a odhalíme hluboké tajemství. Vše, co poznáme u sebe, pak poznáme u druhých a zjistíme, že všichni jsme stejní, že vše je jedno, nic není dobré ani špatné, ale toto zrcadlení a rozlišování je důležité na cestě poznání. Když přijmeme svoji temnotu, přestaneme egoisticky bojovat a zmizí potřeba někomu něco dokazovat. Tak budeme v harmonii, sami sebou ve své přirozenosti a budeme mít soucit a pochopení pro druhé.

06.04. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který ukáže, jak máme poléčená svá zranění z dětství. Cítíme-li bolest, jsme jí stahováni, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění nás vede k duchovnímu růstu, abychom poznali mysteria života, co je za oponou, přijali se tací, jací jsme a nalezli bezpodmínečnou lásku a božství v sobě. Milovat se znamená nalézt harmonii, vnitřní klid a mír. Co se stalo, nejde vrátit, ale budoucnost začínáme tvořit tady a teď. Vlastní vůlí můžeme transformovat bolest v lásku a otevřít se životu. Zranění způsobující utrpení nejsou překážkou, ale cestou. Otočme list a začněme psát novu kapitolu, ve které se hrdina vydává za láskou ve svém srdci, aby nalezl klid a mír na duši. Svým aktivním přístupem, zapálením ohně, své božské jiskry v sobě, můžeme uzdravit nejen sebe, ale svým rozsvíceným světlem svítit na cestu a tak pomoc podobně zraněným.

12.04. se Slunce setká s Jupiterem v Beranu, kdy se nám otvírá nový 12letý cyklus (ten předešlý začal v dubnu 2011). Přicházejí nové možnosti, díky kterým můžeme získat vyšší poznání a otevřít se zázrakům života. Studujme mysteria života a všímejme si dokonalé synchronicity, jak nahoře, tak dole, se kterou vše do sebe zapadá. Můžeme dojít k pochopení, jak si svými rozhodnutími utváříme život a svým postojem se naplňujeme prožitky. Kdo je odvážný, vydává se na svoji dobrodružnou pouť, na cestu toho, v co věří, cestu lásky a pravdy, aby dospěl k poznání a moudrosti. Vše, co podnikneme s radostí a poctivými úmysly, bude vítězné. Získáme vlastní zkušenosti, které nás rozvíjejí, jsou nepřenositelné a utvářejí naši osobnost. Každý máme svoji vůli a možnost volby.

19.04. vytvoří Saturn v Rybách harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy jsme podporováni, abychom se vyjadřovali kreativně a vše, co děláme, dělali s láskou a vděčností, protože jsme byli obdarováni a máme možnost zhmotnit své božské dary a naplnit tak své poslání. Chceme-li něčeho dosáhnout, je potřeba se rozhodnout pro to, co chceme tvořit a důvěřovat, že se nám vždy správné dveře otevřou. Nic není náhoda, ani to, že jsme na světě. Skrze nás může být zviditelněna božská hra a projeveno božské vědomí.

Každý držíme volant, kolo života ve svých rukou a na řidiči záleží, jaká bude jeho jízda. Nasměrujme jej tam, co chceme poznat, vidět a zažít. Můžeme zabloudit, narazit a udělat chybu, ale bez toho bychom nepoznali život. Život není bezchybný, ale učí nás poznávat, ochutnávat a prožívat. Když stojíme, můžeme se kochat, ale také uvedením do pohybu můžeme poznat různá místa a zákoutí. Naše energie chce být smysluplně využita. 

Vystupme z moře emocí, kterými jsme zaplaveni a zažehněme svoji božskou jiskru, aby naše světlo mohlo zářit. Není potřeba nikam spěchat, usilovat ani dokazovat druhým, ale přijímat život takový jaký je. Tak bude náš život úspěšný.

A na závěr dva citáty. Jeden od britského politika Benjamina Disraeliho: „Úspěch je potomkem odvahy.“ a druhý od francouzského umělce Henriho Matisseho: „Jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

září 22, 2023 192
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 446957
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37071
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84784
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1132
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16419
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1149
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11342
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10625
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22372
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14331
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
červenec 19, 2023 4000
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1884965
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513747
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446957
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354089
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287735
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276352
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270215
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254516
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242504
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241695
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240551
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236835
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213516
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204197
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185515
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184390
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183139
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175387
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165173
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162399
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159989
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141525
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127201
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123426
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...