20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka, který nás učí vychutnávat život všemi svými smysly, ochutnávat jej a prožívat, i když předem nevíme, do čeho kousneme a co zakusíme. Umíme-li se naladit na své potřeby, víme, co nás těší a co potřebujeme, abychom se polaskali. Když si dopřáváme to, co máme rádi a přináší nám to radost, cítíme se milováni a milujeme život. Vždyť také tomuto znamení vládne kráska a milovnice života Venuše a v povýšení je Luna, jež nás naplňuje pocity, které zaplavují naše tělo a vyplňují „vnitřní prázdnotu“.

Venuše a Luna jsou ženské prvky, které se starají o naše požitky a prožitky a dělají život krásným, laskavým a spokojeným či nespokojeným. I když si dopřejeme vše, na co máme chuť, naše smysly zůstanou neukojeny, pokud necítíme anebo si neuvědomujeme, co ochutnáváme. Neumíme-li si vychutnat přítomný okamžik, protože naše mysl není přítomna (při tom), nedochází nám, že jsme naplnění. Jsme-li přesycení, necítíme se dobře a místo dobrého pocitu přichází nespokojenost, která vyvolává chuť na něco jiného. Nadměrná touha ochutnávat z nás dělá spotřebitele a konzumenty a vytváří konzumem přesycenou společnost.

Pro spokojený život stejně jako v jídle platí přísloví: „Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.“

Střídmost je zlatou střední cestou, kdy příjem a výdej či přijímání a dávání jsou vyvážené, nemáme málo ani hodně, jsme akorát, jak ve fyzickém těle, tak v energetickém poli, proto jsme v rovnováze a vážíme si toho, co máme. Naše schopnost vyvažovat se projeví 21. 4., kdy Venuše v Blížencích vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu. Když zdravě smýšlíme a známe svoji hodnotu, umíme se ozvat, dokážeme se rozdělit a také víme, kdy je potřeba si dupnout, aby z nás druzí nesedřeli kůži. 

21.04. se Merkur v Býku, který nás vede k řešení praktických záležitostí a zhmotňuje naše tvůrčí myšlenky, otočí a do 15. 5. bude retrográdní. Zklidnění mysli, přehodnocení potřeb, hodnot a priorit a naslouchání tělu jsou nejdůležitější činnosti, které můžeme dělat. Když uklidníme mysl a uvědomíme si řeč svého těla, uslyšíme svoji duši. Naše tělo ve formě pocitů k nám promlouvá. Když bolí, hlásí, co se nám nedostává. Zpomalme a zamysleme se, co se nám snaží říct.

24.04. se Slunce v Býku spojí se Severním Lunárním uzlem, který nám ukazuje, že jsme tvůrci života a skrze sebe, své tělo, které je božským nástrojem, tvoříme svět. Tělo je hlubokou studnicí moudrosti. Je v něm ukryto vše, co potřebujeme vědět a znát. Díky tělu poznáváme život a svým konáním obohacujeme svět a rozmotáváme karmické klubko. Nikdo z nás tu není náhodou. Náhoda je jen nepoznaný zákon.

25.04. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, kdy jsme podporováni, abychom si správným nastavením hranic vytvořili rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, tvořili z radosti a odpočívali, když potřebujeme. Jsme-li v rovnováze, energie volně proudí, nevzniká odpor ani napětí, daří se nám, jsme zdraví a prosperujeme. Nebojme si říct, kde končí naše laskavost a dobrota. Udělejme dobro pro sebe, abychom se cítili dobře. Jsme-li dobře naladěni, chceme tvořit a vše nám jde od ruky.

29.04. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt s Uranem v Býku, který s námi otřásá, aby nás probudil a my se otevřeli změně. Jistoty jsou nejisté, změna je jistá. Každý sám musí nalézt odvahu a skočit do neznáma, aby nastala změna, která nás posune na vyšší úroveň. Svojí vnitřní silou a vůlí vždy najdeme cestu ze zmatku a chaosu, abychom nastolili nový řád a nalezli klid.

01.05. „nejmocnější planeta“ Pluto začne couvat znamením Vodnáře, do kterého vstoupila 23. 3. 2023, čímž se transformace společnosti směřující k lidskosti, rovnosti, svornosti a nezávislosti, o které šlo např. v Americké válce o nezávislost anebo ve Velké francouzské revoluci, v době, kdy bylo naposledy Pluto ve Vodnáři, zastaví, i když jeho tlak bude na vnitřní úrovni stále působit a myšlenky o rovnosti budou sílit. Retrográdní pohyb nám dává příležitost dozrát uvnitř, aby se mohlo narodit to, co je schopné života. Má-li vzniknout něco opravdu kvalitního, musíme nechat semínko zesílit, aby se nezlomně projevilo navenek.

Venuše, vládkyně znamení Býka, bude během května vytvářet harmonické aspekty s Jupiterem v Beranu (5. 5.), se Severním Lunárním uzlem v Býku (10. 5.) a se Saturnem v Rybách (13. 5.). Naše sebedůvěra a víra rozvíjí tvořivost a vytváří laskavý svět, zatímco strach ji omezuje.

Nebojme se a tvořme to, co nás baví, na co máme vlohy a nadání.

Když chceme tvořit klid a pohodu, odpočívejme a to zejména od 7. 5., kdy Venuše přestoupí do znamení Raka, kde pobude do 5. 6., čímž vzroste potřeba péče o domácí krb, starost o rodinu, chuť hýčkat svoji duši a touha porozumět svému vnitřnímu dítěti. Projeví se vyšší citlivost, lépe se nacítíme na své potřeby a to, co nás baví. Pokud nemáme poléčená stará zranění, budeme přecitlivělí, lítostiví či vzteklí. Hýčkejme se, věnujme čas a prostor své duši a své rodině.

09.05. se Slunce spojí s Uranem v Býku, kdy se naše vyšší Já bude chtít vyjádřit, vymanit se ze spletitých sítí toho, co nás svazuje, aby se osvobodilo a získalo nezávislost. Zatímco hmota svazuje, duchovní energie uvolňují a lidská bytost je víc než fyzické tělo a vše hmotné, co vlastní. To, co je neviditelné, je svobodné a cennější než hmotné hodnoty. Když si uvědomíme svoji hodnotu, nenecháme se zneužívat a skrze hmotu ovládat. Vztek a naštvání mohou přinést individuální či hromadnou stávku anebo revoluci. Přestaneme-li lpět na domnělých jistotách, vnějších hodnotách a ocenění z venku, získáme svobodu, samostatnost a nezávislost.

16.05. přestoupí Jupiter do znamení Býka, kde pobude až do 26. 5. 2024, čímž otevře dveře naší tvořivosti a projevení se skrze své tělo. Každý tvoříme už jen tím, že jsme. Tam, kde jsme, šíříme svoji energii a jsme-li tam rádi, je to vidět. Buďme dobrými hospodáři, pečujme o svoji energii, važme si jí, tvořme a zacházejme s ní rozumně. Dávejme pozornost tam, kam ji dáváme a kde se generuje a dejme si pozor tam, kde ji ztrácíme. Nabíjejme se v přírodě, odpočívejme a to, co děláme, dělejme s radostí. Nebojme se podělit o to, co nám dělá radost. Když nabídneme své nadání, vlohy a hodnoty, které s radostí posdílíme, ocenění přijde samo. Kdo věří, že má co nabídnout, zhodnotí své božské dary.

18.05. vytvoří Slunce harmonický aspekt s božským Neptunem v Rybách. V našem těle je zdroj, který je tím pravým pramenem, z něhož máme čerpat, abychom tvořili ze sebe. Jsme-li uvolnění, jsme propojení s vyšším zdrojem a přesně víme, co máme dělat a co je pro nás dobré. Vyšší zdroj chce naše dobro. Zaposlouchejme se do ticha, ať slyšíme vnitřní hlas, intuici, kterou k nám promlouvá.

20.05. vejde Mars do znamení Lva, kde pobude do 10. 7. Naše rozhodnutí a potřeba konat bude vycházet ze srdce, které se chce ukázat a zazářit. Odvážná srdce budou rozhodnutá jít za tím, co v srdci cítí a projeví se, co je z čisté lásky a co z ega.

Věnujme pozornost krásám přírody, která se probouzí a nezištně nabízí své zdroje. Pečujme o přírodu. Je-li zdravá, jsme zdraví i my. Když jí dáme pozornost, zklidní nás ve své náruči, nasytí náš žaludek a naplní zdravým vzduchem, čímž zesílíme na duchu. Jsme hříčkou přírody. Procesy přírody můžeme vidět venku, ale podobné probíhají v nás. Přijímejme duchovní výživu a uzdravujme se v náruči Matky Země, která o nás pečuje a obdarovává svými dary. Dávejme pozornost svému tělu a nabídněme svoji pomoc, zdroje a dary, kterými obohacujeme svět. Svojí tvořivostí rozvíjíme světskou krásu.

A na závěr citát kanadského lékaře maďarského původu Gábora Matého:

„Nevzhlížejme k lidem, kteří mají moc, aby věci změnili, protože lidé u moci jsou velmi často nejvyprázdněnějšími lidmi na světě. Kvůli nám věci nezmění. Musíme najít světlo v sobě, ve svých společenstvích, ve svém poznání a vlastní tvořivosti. Nemůžeme čekat, až lidé u moci něco kvůli nám zlepší, protože to nikdy neudělají, pokud je k tomu nedonutíme. Tvrdí nám, že lidská přirozenost je soutěživá, agresivní a sobecká. Je to přesně naopak. Lidskou přirozeností je ve skutečnosti spolupráce a štědrost. Člověk je ve skutečnosti společenský tvor. Pokud najdeme své vlastní světlo, svoji přirozenost, budeme k sobě laskavější a budeme laskavější i k přírodě.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4636
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 257
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 481
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 422
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7503
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8951
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 644
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 447
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 550
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 569
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 656
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067895
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516055
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458292
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294362
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283720
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273521
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260536
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253492
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251824
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243484
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189498
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186832
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177027
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167203
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161426
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122954
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...