Magická a ochranná moc Keltských amuletů

„Najdete-li si ke svému keltskému amuletu osobní vztah, stane se z něj silný zdroj energie“.

Již od pradávna se lidé na celém světě pokoušejí prostřednictvím určitých objektů, jimž z nejrůznějších důvodů připisují nějakou zvláštní moc, získat ochranu před neštěstím, nebo nemocí. Mnohé tedy všeobecně sloužily k ochraně, ale vedle nich existovaly i takové, které byly přizpůsobeny určitým konkrétním příležitostem, třeba narození dítěte nebo svatbě.

Slovo amulet můžeme najít už v Pliniově Historia Naturalis ve významu: Předmět, který chrání člověka od potíží, ochranná nebo profylaktická léčba. Zmiňuje například, že brambořík odpuzuje veškerou magii z místa, kde roste, měl by proto být pěstován v každé domácnosti a je nazýván amuletem. Někteří badatelé původ hledali v arabštině (slovo himála označuje jak šňůrku, na níž byl amulet zavěšen, tak samotný amulet). Jiní se domnívali, že se jedná o slovo složené ze zapomenutého etruského slova a latinské koncovky – eto.  Vše ovšem nasvědčuje tomu, že je původ tohoto slova ukrytý ve staré latině (amuletum: „způsob obrany“), alespoň k této variantě se kloní dnešní odborná literatura.

Různá staletí, různé kultury a náboženství jim vtiskly své podoby, odkazy a poselství a ačkoliv se jejich kořeny dotýkají časů a světů dávno minulých, jejich přítomnost nás provází dodnes, aby se náš život stal snadnějším a šťastným. Symboly na talismanech a amuletech, které si předávaly celé generace, v sobě mají buď energii získanou v duševní rovině od tisíců lidí, nebo čerpají svoji moc přímo z kosmu.

Keltské amulety jsou jedny z nejoblíbenějších amuletů vůbec.

Keltové, muži i ženy, se rádi zdobili různými šperky, které ale nesloužily pro zkrášlení, ale měly je chránit před zlými vlivy, posilovat jejich zdraví nebo jim dopomáhat ke štěstí. Kelty zřejmě pronásledovala celá škála úzkostí a obav, která se neliší od těch dnešních, a proto hojně používali ochranné amulety. Svůj smysl naplňují prostřednictvím svého tvaru, nápisu či zobrazení na něm nebo na materiálu, z něhož je vyroben. Keltové používali pro štěstí i talismany, které byli osobnějšího charakteru, protože měly přímý vztah ke svému majiteli. Talismany, které jsme dostali od blízkého člověka vytváří, jak materiální, tak i duchovní vazbu s ním. Stejně jako amulet se talisman neskládá pouze z materiálu, ale i z přání, nadějí, myšlenek a z energie, kterou ho nabijeme. Zejména dnes, kdy jsme více než lidé dřívějších časů konfrontováni s negativními a strach budícími zprávami jsou tyto amulety potřebné.

CERNUNNOS – Cernunnos, bájná tajemná postava keltských hlubokých lesů. Šaman, jež mění svou podobu, mocný bůh, o němž téměř nic nevíme. Snad jen můžeme tušit, že tento bůh je keltským pojetím původního archetypu Rohatého boha, jemuž se říká zelený Muž. Cernunnos je mužským protipólem Velké Bohyně. Amulet s Cernunnem přináší sílu, plodnost, hojnost, obnovu, léčení, transformaci, moudrost vycházející z pochopení zákonů stvoření a transformace, schopnost vidět dopředu – schopnost předvídání, autoritu, jenž není okázalá a vynucená, ale přirozená. Amulet boha Cernunna zesiluje veškerá kouzla přírodní magie, pomáhá s vyvoláváním božských entit a duchů Země. Svého nositele chrání před škodlivými vlivy moderního světa a pomáhá mu slyšet hlasy přírodních bytostí.

KELTSKÝ KŘÍŽ – Spolu s postupným mizením keltských druidů zmizela i ústy předávaná moudrost o keltských křížích. Z textů starých Římanů a později i křesťanských mnichů však víme, že keltské kříže jsou symbolem naděje, života, cti, víry, jednoty a střídmosti. Keltské kříže nás hluboce spojují s přírodou. V místě, kde se protínají ramena kříže, můžeme cítit silné proudění energie. Keltský kříž je silným nástrojem pro naši duchovní navigaci. Kruh v tomto symbolu nám připomíná střídání ročních období, a tím nám i pomáhá vypořádávat se se změnami v našich životech. Keltský kříž je opravdu mocným symbolem a zdrojem energie, především pokud si k němu utvoříte osobní vztah.

SRDCE S KELTSKÝM UZLEM – Je symbolem nejen čisté lásky, svazku dvou lidí, ale také zmatků a podrážděnosti, s nimiž se lidský pár na společné cestě střetává. Těžkosti ve vztahu se dají zvládnout pouze společným úsilím. Propletenec tohoto uzlu se zdá být složitý. Partneři ho mohou rozetnout jen v případě, že potáhnou za stejný konec. K tomu jim má tento amulet dopomoci. Pokud toužíte po získání a udržení pravé lásky, je dobré svůj záměr podpořit právě tímto symbolem.

TRIQUETRA – Propletení tří trojúhelníků značí rovnocennost a provázanost všeho, co je, přičemž žádná část není částí samou o sobě, ale neoddělitelnou součástí obou zbývajících. Všechny části triquetry spolu spolupracují, jedna druhé je rovna a tvoří dokonalou neustále se proměňující Jednotu – Existenci – Bytí. Jedná se energeticky o velmi dynamický symbol. Energie proudí neustále všemi částmi, přelévá se z jedné části do druhé, v nikdy nekončícím cyklu. Představuje způsob, jak žít v harmonii se vším, co jest, způsob, jakým lze dosáhnout rovnováhy.

Triquetra je ochranným symbolem zejména pro ženy, chrání je před vším zlým a vzývá jejich ženskou podstatu – Bohyni. Spojuje fyzické s intuitivním, dává životu širší rozměr v chápání jeho podstaty, pomáhá nám otevřít se tomu, co nás přesahuje a přece je naší součástí. Pro pohany představuje Triquetra trojí povahu bohyně jako panny, matky a stařeny. Symbolizuje také život, smrt a znovuzrození, zrovna tak jako zemi, vzduch a vodu.

MERLINOVA HŮL – Dvě dračí těla, dvě protichůdné síly, zkrocené a spojené v jediný celek – legendární Merlinova dračí hůl pro rozvinutí intuice a jasnovideckých schopností. Tento amulet je překrásným ztvárněním kouzelné dračí hole snad nejznámějšího druida světa – Merlina. Dominantním prvkem na Merlinově holi jsou dvě propletená dračí těla. Tito dva draci (v keltské mytologii jsou známí jako drak červený a drak bílý) symbolizují propojení protichůdných sil v jeden jediný celek (symbol kruhu), v jednotu, což je základním předpokladem k rozvinutí jasnovideckých a paranormálních schopností. Tento amulet nás učí, jak tyto dvě protichůdné síly zkrotit a sjednotit, rozvíjí náš šestý smysl – intuici.

BRIGHITIN KRUH – Traduje se, že tvůrce tohoto znaku byl inspirován Galskou bohyní uměleckého kovářství, básnické tvorby, proroctví a uzdravování, která je v současném Irsku a Skotsku oslavována jako sv. Brigita. V Evropě je tento znak spojen s keltskými kmeny, pro něž byl symbolem cyklů života ve třech sférách (země, voda, vzduch) a měl řadu dalších významů. Souvisí s magickým číslem 3 a trojitou podstatou nekonečného koloběhu života (zrození, život, smrt), minulost-přítomnost-budoucnost – tři spirály jsou v neustálém pohybu. Amulet chrání svého majitele před zlem i nemocemi, pomáhá mu splnit jeho přání, dodává mu energii, dobrou náladu i sebejistotu, upevňuje jeho pozitivní životní postoj. Rozvíjí kreativitu a talent nadaných jedinců.

KELTSKÉ SLUNCE – Tento amulet přitahuje moc slunce a světla a dodává energii těm, kteří potřebují dostatek síly pro konkrétní dlouhodobý úkol či cíl. Slunce představuje nejen v keltské mytologii životodárnou sílu a bývá spojováno s nejvyšším božstvím. Tento amulet přináší úspěch, zdraví a bohatství.

HADÍ ŠTÍT – Had je považován za strážce posvátných míst. Je symbolem obezřetnosti a je pokládán i za symbol Země a její plodnosti. Hadi byli v keltské mytologii ztělesněním stínů a duchů, tajemného neznáma. Byli též spojováni s léčitelstvím. Jaká výzva pro vzdělané druidy podmanit si hadí sílu!  Amulet přináší vnitřní sílu, obnovu, uzdravení, moudrost a velkou osobní ochranu.

STROM ŽIVOTA – Mezi amulety je velmi oblíbený a nošení tohoto symbolu není jen módní trend, pro nositele znamená mnohem víc. Strom života vyjadřuje vzájemnou propojenost všeho ve vesmíru. Je zobrazený jako velký strom představující spojení se světem. Kořeny sahají do hloubky, díky čemuž přijímají výživu od Matky Země a větve sahají do nebe, kde získávají energii ze slunce a měsíce. Svému nositeli doplňuje životní sílu a energii, povzbuzuje vitalitu, přináší štěstí, hojnost a ochranu. Je symbolem pevné a šťastné rodiny, zvyšuje plodnost a podporuje zdravé zrození potomků.

THOROVO KLADIVO – Thorovo kladivo neboli Mjöllnir je magická zbraň patřící bohu stejného jména. Jako závěs na krku ho nosili zejména severští válečníci a mořeplavci – Vikingové. Thorovo kladivo je nerozbitné, vždy trefí svůj cíl a poté se navrátí do ruky svému majiteli. Mjöllnir znamená v překladu „drtič“. Thor jej nepoužíval jenom k zabíjení obrů, nýbrž s ním mohl oživovat své kouzelné kozly, žehnal s ním k sňatkům, nebo oral pole. Aby Thor touto strašlivou zbraní mohl bezpečně vládnout, nosí kovové rukavice a opasek, který zdesetinásobuje jeho sílu. Nošením tohoto amuletu se člověk svěřuje pod přímou ochranu Thora.

SPIRÁLA – Keltská spirála je silný tvarový zářič – biogenerátor, který generuje, doplňuje a kumuluje životní energii, nezbytnou pro naší existenci. Koncentrováním této energie do určitých míst dochází k jejich regeneraci, podobně jako s touto energií zacházejí léčitelé. Keltskou spirálu můžeme nosit buď zavěšenou na koženém řemínku nebo ji přikládáme na bolestivá místa nebo ji jen prostě sevřeme na určitou dobu v dlani. K léčení můžeme používat i vodu zaktivovanou touto spirálou. Takto upravenou vodu používáme např. k rozpouštění žlučových a ledvinových kamenů, proti zánětu ledvin, k léčbě žaludečních potíží apod. Energie keltské spirály způsobuje i celkovou harmonizaci a zklidnění, proto je velmi vhodná i pro meditaci. Vliv spirály celkově harmonizuje a uklidňuje celé naše Já, což můžeme pozorovat i na svém jednání a uvažování, obojí se viditelně zklidní.

Pokud si lámete hlavu s otázkou, co si počít, když se vám přívěsek se spirálou (který nosíte na krku) různě otáčí a mění tím svoji orientaci, pak vězte, že můžete být naprosto v klidu. Navzdory všem zvěstem, které kolují na internetu, že tak můžete poškodit své zdraví, věřte hlavně své intuici. Pověste si spirálu na krk tak, jak budete chtít, spirála se vám bude otáčet přesně tak, jak budete v danou chvíli potřebovat (není třeba hlídat, zda je otočena „správně“). Spirála se sama otočí tak, jak to bude v dané chvíli nejvhodnější. Bude-li to potřeba, bude energii dodávat, bude-li to třeba, bude odebírat to špatné a rozptylovat to do okolí.

Jak si udržet v amuletech a talismanech sílu?

Myjte je pod tekoucí vodou a myslete na to, že je zbavujete všech negativních vlivů, které se k nim dostaly. Potom je držte chvíli v dlani, tím jim dodáváte svou energii. Myslete na úkol, který mají a poděkujte.  Můžete nabíjet též na měsíčním či slunečním svitu (tak jako u kamenů). Amulet či talisman je osobní věcí, které by se neměl po jeho nabití a naprogramování dotýkat už nikdo další, kromě Vás!


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7036
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8527
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 348
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 213
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 349
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 373
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 530
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 530
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 296
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 810
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 786
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 929
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051609
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515864
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457620
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293868
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283307
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273385
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260177
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252643
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251084
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243259
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241416
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215500
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207025
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189019
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184448
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176891
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166997
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163551
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161293
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143091
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...