Vykuřovací rituál – Nejlepší očista energií prostoru a posílení osobních vibrací

„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch i ducha k přijetí nebeských darů pod hvězdnými paprsky. Náš duch se totiž takovými výpary velmi mění, jsa do jisté  míry podstaty podobně fluidické. I vzduchu dostává se velmi snadno zmíněnými výpary vlastností věcí dolních a nebeských, a když stále a rychle vniká do naší hrudi, probouzí v nás podobné podivuhodné vlastnosti. Proto se k věštění za účelem roznícení fantazie užívá kuřidel, která, souhlasí-li s určitými vyššími duchy, uschopňují nás samy ku přijetí božské inspirace“. – Agrippa z Nettesheimu (1486–1535)

Již před desítkami tisíci lety lidé objevili fascinující moc vykuřování. Poznali, že mnoho různých rostlinných produktů, ať už to jsou byliny, větve jehličnatých stromů, pryskyřicí nasáklé dřevo, mají nejenom různou vůni, ale také různé účinky na jejich psychiku, že dovedou dokonce ovlivňovat jejich zdraví, dokáží vyléčit nemoci. Od této chvíle se datuje počátek pradávné tradice, která se rozvinula v úžasné umění práce s vykuřovadly, umění, na které naše moderní civilizace poněkud pozapomněla, ale které se s potřebou (současného člověka) návratu k přírodě, návratu k víře, stává znova aktuální.

Již Staří Egypťané se vyznačovali mimořádnou oblibou v užívání vonných látek

Vůně se používaly nejen pro osobní potřebu, ale uplatňovaly se i při významných událostech a obřadech dne, měsíce i roku a sloužily též k uctívání a usmiřování bohů a při prosbách o získání výhod. Správný výběr aromatické látky se řídil podle božstva, které mělo být osloveno, a také podle druhu a naléhavosti prosby. Z období vlády ptolemaiovských králů jsou známy slavnosti, pořádané každého půl roku na počest boha Usira. Slavnostní průvody zahajovaly děti, nesoucí ve zlatých mísách myrhu a šafrán, které byly určeny k zápalným obětem. O oblibě vonných látek v Egyptě svědčí i to, že královna Hatšepsut vyslala r. 1485 př.n.l. výpravu do země Punt, jejímž úkolem bylo směnit egyptské produkty za kuřidla a vonné esence a přivézt sazenice myrhovníku.

Také Řekové si všimli, že kuřidla a parfémy vytvářejí vhodnou atmosféru pro řadu duchovních, intelektuálních, kreativních a milostných činností a zintenzivňující jejich prožití. Vonný kouř se ukázal být vhodný nejen pro přenos spirituálních poselství, ale sloužil i jako médium při vyvolávání duchovních bytostí. Kadidlem se uctíval Hélios, Zeus, Asterios a Héfaistos. Za pomoci Many se vzývala Niké, Apollón, Artemis nebo Dionýsos. Myrhou se invokoval Poseidón, Néreus a Létó. Za univerzální exaltační kuřidlo platil ve Starém Řecku vavřín a pro své výrazné purifikační účinky se hojně používal tymián. Ze starořeckého slova thymos (tymián) se ostatně vyvinulo novořecké thymiazein (vykuřovat), thymiana (kuřidlo) a thymiaterion (kadidelnice).

O počátcích užívání kuřidel v Římě píše Ovidius: „K oběti stačila dřív, když člověk si bohy chtěl získat, hrstka bělostné soli vsypaná v obilnou tluč. Nedovážela dosuď loď z ciziny po mořských vlnách myrhovou pryskyřici, kanoucí v podobě slz. Indie neposílala nám zázvor, kadidlo Eufrat, šafránu oranžového lístečky neznali též. Z oltáře stoupal kouř, jenž domácím kořením voněl, praskal vesele vavřín, jak jej tam ožíhal žár…“

Kuřidly se ve starověku nijak nešetřilo. Při dosazení judského krále Heroda Velkého Římany na trůn (r. 39 př.n.l.) vykuřovalo pět tisíc otroků, takže dým téměř zatemnil oblohu. Jak veliká byla spotřeba kuřidel v Římě, je patrné z toho, že císař Nero při pohřbu své manželky Sabiny Poppaey r.66 spotřeboval tolik kuřidel, kolik jich byli schopni arabští producenti dodat za celý rok, což rozhodně nebylo málo, uvážíme-li, že Arabové měli pro obchod s kuřidly k dispozici celou námořní flotilu.

Dokonalá očista na úrovni energetické, duchovní, ale i ryze fyzické

Při spalování byliny můžeme pozorovat magické stuhy kouře, zastupující element vzduchu, který jinak není pro lidi hmatatelný. Zejména užíváme čichových vjemů. Čich působí na mozek, zejména limbický systém a hypotalamus a vytváří tak most, který vede člověka k původním instinktům a meditativním stavům. Vykuřování léčivými bylinami podporuje funkci plic, kůže i mozku. Přináší uvolnění smyslů, spojení se s intuicí a průvodci, ale i projasnění a vyčištění prostor vnějších i vnitřních. Vůně nás vtahují do nesmírné hloubky prožitku. Říká se, že duch rostliny, která je spalována, propůjčuje svou sílu skrze dým, který vydává.

MÍSTA A DOMY NÁM DAJÍ NAJEVO, KDYŽ POTŘEBUJÍ OČISTIT

Vykuřovat můžete v momentě, kdy pociťujete, že nálada v těchto prostorech drhne. Ve chvíli, kdy se na daném místě nedá dýchat, něco Vám tam vadí a třeba ani nevíte co. Je také dobré nechat vykouřit prostor tehdy, když dojde k hádce nebo v momentě, kdy odejde návštěva, která u vás byla třeba několik dní. Místo, na kterém je dům postaven, má taktéž svůj příběh a záměr. A často potřebuje pomoc stejně tak jako dům, který na něm stojí. Vykuřováním a očistou kouřem lze dobře neutralizovat a harmonizovat, a přivést žádané energie a vibrace.

VYKUŘOVÁNÍ VAŠEHO DOMOVA NEBO MÍSTA

Začněte v nejsevernějším rohu vašeho domova a dále postupujte ve směru hodinových ručiček z místnosti do místnosti. Doporučuje se během vykuřování otevřít všechna okna a dveře, aby se nežádoucí energie mohla snadno jimi dostat pryč. Postupně vykuřte odshora dolů všechny rohy v každém pokoji či prostoru. Můžete také pálit šalvěj nebo cedrové dřevo kdykoliv v době mezi jednotlivým vykuřováním vašeho domova. Vykuřování může být efektivní a také zábavný způsob, jak očistit vaše prostředí od všeho zlého a negativního.

Vonná dřeva, pryskyřice, koření i bylinky – vykuřovadla všech druhů jsou mocnými nástroji

…Uvolnit se…dosáhnout zklidnění a vnitřního ticha…získat odstup od potíží dne…povzbudit či ukolébat smysly…zlepšit pozornost…nebo si prostě jen tak užít příjemné vůně a dobře se cítit. Existují desítky důvodů k zapálení vonných směsí. Kouř zároveň povzbuzuje naši fantazii a silně působí na naši intuici. Silné a mocné vůně skryté v kouři, posilují přijetí skutečnosti, že každý z nás tvoří část tohoto světa a žije s ním v Jednotě.

  • PALO SANTO – Název Palo Santo znamená v překladu „Svaté dřevo“ a v Peru jsou stromy Bursey chráněny národní vládou. Těžba dřeva a sklizeň pryskyřice může být uskutečněna pouze za zvláštních a velice přísných podmínek. Léčivá vůně a posvátný kouř tohoto úžasného kadidla vám poskytne silnou energetickou ochranu, povznese vaši mysl i ducha, celkově vás posílí a zharmonizuje. Z vašich prostor vytváří posvátný chrám, zbavený všech nečistých sil a energií. Palo Santo vykuřujte zejména na večer. Ideálně se hodí k očištění ložnice před spaním – zajistíte si tak klidný spánek a díky jeho lehce afrodiziakální vůni i milostně romantickou atmosféru.
  • BÍLÁ ŠALVĚJ – Indiáni považují Bílou Šalvěj za nejposvátnější bylinu a velmi účinný lék. Je ceněna především pro své očistné účinky, proto se používá před různými ceremoniemi a rituály. Kouř, který při spalování vychází je dle indiánské víry negativním silám nepříjemný, a tak slouží jako očistný a ochranný prostředek. Šalvěj bývala často zasvěcena těm nejvyšším božstvům a dotýkat se jí směli jen kněží nebo šamani. Tato mocná a posvátná bylina se vyznačuje velmi specifickou vůní, která při vykuřování rychle a účinně vyčistí Vás, Vaši auru, prostory i předměty od všech negativních energií. Navíc má výrazně léčivé, dezinfekční, hojivé, ochranné a posilující účinky.
  • YERBA SANTA – Svatá tráva, jak se této husté, vytrvalé bylině říká, roste v horských oblastech Kalifornie a okolních států. Jedná se o posvátnou rostlinu místních Indiánů, nositelku léčivé síly. Působí proti chřipce, nachlazení, astmatu i revmatismu. Pomáhá dokonce při zápalu plic a tuberkulóze. Velmi dobře neutralizuje negativní atmosféru, podporuje vnitřní sílu a samoléčivé schopnosti.
  • SANTALOVÉ DŘEVO – Navozuje slavnostní atmosféru. Je oblíbené mezi jogíny, podporuje totiž meditaci a relaxaci. Používalo se nejen k vykuřování, ale vyřezával se z něj nábytek, náboženské sošky pro chrámy a kostely. Dočteme se o něm i v Bibli v souvislosti s králem Šalamounem, který si z něho nechal zhotovit nábytek pro královský palác. Santalové dřevo působí na hlubší vrstvy našeho vědomí, proto je skvělým pomocníkem při meditacích, duchovním rozvoji, modlitbách a obecně při všech duchovních praktikách. Ve spojení s kadidlem má ochranné a posilující účinky, které jsou vhodné k magickým praktikám.
  • KADIDLO – Kadidlo neboli Olibanum je vonná pryskyřice žluté barvy získávaná z kmene stromu kadidlovníku (Boswellia). Jako kuřidlo se používá již přes 5000 let. Jeho užití spadá do nejstarších egyptských kultur a v průběhu dalších tisíciletí se stalo tím nejdůležitějším vykuřovadlem. Nesmělo chybět při žádných náboženských či světských obřadech a rituálech. Kadidlo má silně dezinfekční účinky, vytváří pocit průzračnosti, zbožnosti, čistoty a klidu. Staví most mezi fyzickou a duchovní rovinou bytí. Jedná se o silný stimulant lidského ducha, snižuje stres, uvolňuje napětí, rozšiřuje vědomí.
  • NIMBA – Nimbové listy se sklízí z tropického listnatého stromu rodu Zederach, pocházejícího z Indie. V Ájurvédě je nimba po staletí významnou a hojně používanou léčivou bylinou s všestranným využitím – působí antivirově, antibakteriálně, protizánětlivě a především, jako stimulující prostředek pro imunitní systém. Uklidňuje nervový systém, dokáže snižovat úzkost, stres a deprese. Prohlubuje vnímání, harmonizuje smysly, přináší klidný spánek.
  • LEVANDULE – Jméno levandule je odvozeno z latinského „lavare“, což znamená čistit. Společně s jinými bylinami se používala k vykuřování morových domů a nemocnic, aby se odstranilo „škodlivé povětří“ a zabránilo se tak epidemiím. Levandule odstraňuje z aury negativní vibrace. Posiluje pocity lásky a míru, a proto je vhodná při nervozitě a podrážděnosti.
  • CEDR – Cedry jsou velmi impozantní jehličnany. Vyznačují se dlouhověkostí, odolností, kvalitou dřeva a vůní. U nás se nejčastěji pěstují cedry himalájské, libanonské či atlantské. Někdy si je můžete splést s modříny, ale pouze na první pohled. Cedr neopadává, to je zásadní rozdíl mezi ním a modřínem. Cedr má výborné posilující a harmonizační účinky. Pomůže vám upevnit vlastní psychickou sílu a vitalitu. Je vhodný také jako doplněk meditací, podpoří rozjímání a pomůže vám lépe naslouchat vaší duši. Často je používán k ochraně a očistě osob, míst a věcí před negativní energií. Pomůže očistit prostor od nánosů minulých událostí a vlivů. Jeho vůně je po zapálení kořeněná po jehličí, teplá a lehce dřevitá.
  • MYRHA – Pryskyřice myrhovníku rostoucího na severovýchodě Afriky a Arabském poloostrově, je společně s kadidlem jedním z nejstarších a nejproslulejších vykuřovadel. Myrha se může chlubit svými uklidňujícími, relaxačními a spirituálními účinky. Vůně této pryskyřice působí příznivě při střevních potížích a také ničí veškeré viry a bakterie v ovzduší. Pomůže vám se večer uvolnit, zklidnit a zajistí vám nepřerušovaný spánek. Jako vykuřovadlo slouží také k žehnání a svěcení amuletů, drahých kamenů a rituálních předmětů. V magii je Myrha spojována s Měsícem, vodou a bohyní Isis.

Nikdy nebuďte u vykuřování naštvaní, nesnažte se prostor vykuřovat na sílu. Pokud jsou v bytě velmi špatné energie nebo entity, jen byste přilévali  vodu do ohně. Vykuřujte vždy s láskou. Pokora je zde velmi důležitá. Nechcete nikoho vyhnat ani s něčím bojovat. Do každého rohu v místnosti můžete do mističek nasypat mořskou, kuchyňskou, černou nebo himalájskou sůl. Ta se postará o stahování energie z rohů, do kterých se energie otiskují. Pokud dáváte sůl poprvé, nechte ji tam tak týden a vyměňte za novou. Pamatujte, že sůl je jako houba – nasáklá veškerou negativní energií. Proto je důležité ji opravdu vyhodit a v žádném případě nepoužívat dál.

 


Nejnovější články na našem portálu

září 22, 2023 198
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37082
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84784
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1136
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16419
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1150
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11342
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10625
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22372
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14331
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
červenec 19, 2023 4001
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1885002
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513748
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354090
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287737
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276352
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270217
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254517
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242505
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241696
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240551
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236837
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213517
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204197
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185516
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184393
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183140
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175387
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165173
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162399
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159989
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141526
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127201
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123426
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...