Soňa Sofi: NUMEROLOGIE - Výpočty karmických úkolů

Dalším významným podnětem v životě člověka jsou důležité karmické úkoly. Jde v podstatě o naše životní cíle. Tyto úkoly představují čtyři specifické překážky, které je zapotřebí zdolat, abychom mohli pomocí vrcholových čísel devítiletých vibračních cyklů plně rozvinout svůj potenciál. Na cestě k mistrovské úrovni sebezdokonalení reprezentují čísla karmických úkolů jisté lekce (pozor nepleťte si karmické úkoly s karmickými lekcemi, které jsou vepsány v našem jméně, tady pracujeme s datem narození), které musíme podstoupit, abychom se naučili rozšiřovat vědomí a měnit náš život k lepšímu.

Období vrcholů a úkolů se navzájem kryjí, proto každé číslo úkolu působí v konjunkci s příslušným číslem vrcholu. Pokud se rozhodnete využít příležitosti a úkolu se zhostit, vytěžíte maximální prospěch z jeho průvodního vrcholu. Znamená to, že pokud obstojíte v úkolu, který daný vrchol provází, budete mít danou vrcholovou fázi o to úspěšnější. Své vrcholy a úkoly můžete chápat jako své silné a slabé stránky v každém daném časovém období.

Pokud pochopíte povahu svého čísla úkolu a uděláte všechno pro to, abyste se úkolu zhostili, což je lepší, než ho ignorovat nebo se mu snažit vyhnout, budete žít v souladu se svými čísly i s přirozeným během věcí. A tím si na oplátku budete přitahovat harmoničtější život. Úkolům, které před vámi vyvstávají, se vždycky můžete vyhnout, protože máte svobodnou vůli rozhodnout se podle svého uvážení. Avšak cokoliv, čemu se vzepřete, trvá dál, takže počítejte s tím, že si vás úkoly budou dál vyhledávat. Před takovými výzvami nelze utéct, během života se vám budou znovu připomínat, dokud se s nimi jednou pro vždy nevypořádáte. Radím zatnout zuby, nic neodkládat a výzvy přijmout.

Pokud chcete změnit svůj život k lepšímu a posílit schopnost uskutečňovat své sny, měli byste umět své úkoly přijmout s odvahou a odhodláním. I když se vám to bude zdát těžké, neuskutečnitelné nebo neřešitelné, protože na nikoho z nás není naloženo víc, než by zvládnul unést na svých bedrech. I kdybyste byli úplně zoufalí a na dně, nesmíte ztrácet víru sami v sebe a v to, co jste si před svým narozením vybrali a předsevzali.

Berte své úkoly vážně a na druhou stranu se v nich příliš nepitvejte. Jestliže vás život postaví před nejrůznější úkoly, snažte se mít vždy na paměti, že vaše duše si tyto výzvy vybrala ještě před narozením, protože tak chtěla. Vy sami máte vnitřní sílu a schopnost tyto úkoly zvládnout. Nikdy nepodceňujte moc a moudrost vaší duše. Komunikujte se svým vyšším já, které bude vaší nápomocnou rukou. V případě potřeba nezapomínejte žádat anděly i Boha, duchovní průvodce, blízké a přátele o pomoc, pokud to tak budete skutečně cítit.

VÝPOČET ČÍSEL ÚKOLŮ

Čísla všech čtyř úkolů vypočítáme z číslic měsíce, dne a roku narození.

Všechna čísla se redukují na jednociferná i mistrovská. Počítáme pomocí odečítání a vždy odečítáme větší číslo od menšího tak, abychom se nedostali do záporných hodnot.

ČÍSLO PRVNÍHO ÚKOLU

Měsíc narození mínus den narození nebo rozdíl zjistíte odečtením menšího čísla od většího.

Vliv tohoto čísla úkolu se bude uplatňovat během období vlivu prvního úkolu a působí v rané etapě života.

ČÍSLO DRUHÉHO ÚKOLU

Den narození mínus číslo vypočítané z našeho roku narození.

Opět odečítáme menší číslo od většího.

Vliv tohoto čísla se bude uplatňovat v období vlivu čísla druhého úkolu a působí ve střední etapě našeho života.

ČÍSLO TŘETÍHO ÚKOLU

Zjistíme rozdíl mezi číslem prvního a číslem druhého úkolu a to tak, že opět odečteme menší číslo od většího.

Toto číslo úkolu je v numerologii považováno za číslo, které ukazuje na hlavní úkol, jehož vliv se bude uplatňovat nejen během období čísla třetího úkolu, nýbrž v průběhu celého života. Tato výzva pro vás bude nejnáročnější ze všech.

ČÍSLO ČTVRTÉHO ÚKOLU

Měsíc narození mínus rok narození a opět odečtete menší číslo od většího.

Vliv tohoto čísla úkolu se bude uplatňovat během období vlivu čísla čtvrtého úkolu a působí od středních až pozdních let až do konce života.

Někteří numerologové číslo čtvrtého úkolu zcela opomíjejí a pracují pouze s prvními třemi. Není nic neobvyklého, pokud se číslo úkolu v numeroskopu vícekrát opakuje.

VÝZNAM ČÍSEL KARMICKÝCH ÚKOLŮ

ČÍSLO ÚKOLU 0

Vyzývá k volbě, při které záleží jen na vašem rozhodnutí, zda v životě plně rozvinete svůj potenciál, nebo budete životem jen tak proplouvat. Vzhledem k možnosti svobodné vůle může číslo úkolu 0 s sebou nést mimořádné nároky, anebo nemusí být náročné ani trochu, všechno záleží jenom na tom, jakou cestu si vyberete. Toto číslo neznamená, že vás v životě žádné úkoly nečekají, protože budete muset čelit výzvám, které nula jako taková zahrnuje – tedy všech čísel od jedné až do devíti. Znamená nabídku příležitostí dostat se na vyšší úroveň vědomí a poznání díky mnoha hlubokým životním zkušenostem. Během tohoto období budete vyzýváni, abyste se věnovali nějaké větší záležitosti a všem projevovali bezpodmínečnou lásku. Právě tady sedíte jako řidič svého života a budete nuceni dělat rozhodnutí týkajících se druhých lidí i vás samotných.

ČÍSLO ÚKOLU 1

Toto číslo vás vyzývá, abyste během období pod jeho vlivem přijali za svou nezávislost a postavili se na vlastní nohy. Chcete-li se ve světě prosadit, je to pro váš úspěch naprosto zásadní. Budete se ocitat v situacích, kdy se budete cítit jiní než ostatní, a abyste měli pocit, že někam patříte, budete muset přijmout svou individualitu. Pokud byste si někdy připadali bezmocní, v tomto období se vám dostane povzbuzení, abyste prosazovali sebe i své názory. Budete mít podporu i pro to, abyste si více uvědomili sami sebe, získali sebedůvěru a věřili své intuici a úsudku. Tento úkol vás vede k tomu, abyste upevnili sílu vůle a rozvinutí tvůrčího myšlení. Právě v tomto období se naučíte stát v čele a nejít pouze s davem.

ČÍSLO ÚKOLU 2

Toto číslo vás vyzývá ke spolupráci s ostatními lidmi a k smírnému řešení konfliktů. Číslo 2 reprezentuje emoce, a proto se může stát, že si během tohoto období budete připadat přecitlivělí a ostýchaví, takže budete muset zapracovat na svém sebevědomí a citové vyrovnanosti a získat tak vnitřní klid a stabilitu. Vyrovnanost je hlavním tématem tohoto úkolu. Dostane se vám povzbuzení, abyste si hlídali rovnováhu mezi dáváním a braním, intuicí a logickým myšlením a svým osobním a profesním životem. Budete rovněž vedeni k tomu, abyste si stanovili své osobní limity a hranice a naučili se říkat „NE“. Zvýšená citlivost vám umožňuje obětavě se starat o druhé lidi, avšak může být také zdrojem přehnaného strachu z kritiky. Během tohoto období budete navigováni k tomu, abyste si věřili a své emoce projevovali v rozumné víře.

ČÍSLO ÚKOLU 3

kartyToto číslo vás vyzývá, abyste identifikovali své pocity a dokázali je formulovat slovy, což vám umožní říkat o sobě pravdu. Tématem tohoto úkolu je komunikace a sebevyjádření. Je však zapotřebí si uvědomit, že to, co říkáte, jsou afirmace a proto je nutné volit správná slova a přání a tříbit si myšlenky, protože mají obrovskou moc a sílu. Během tohoto období budete vedeni k tomu, abyste místo negativních postojů a projevů, zbytečného přehánění, pomluv a neustálých stížností volili pozitivní verbální vyjadřování a povznášeli a inspirovali tak ostatní. Energie čísla 3 působí rozptylujícím způsobem, takže se budete učit soustředit a určovat své priority. Dostane se vám poučení, že být aktivní na příliš mnoha místech přináší minimální výsledky. Tento úkol vám usnadní pravidelné tvůrčí sebevyjadřování a celé období vás bude inspirovat k tomu, abyste byli vlídnější a veselejší.

ČÍSLO ÚKOLU 4

Toto číslo vás vyzývá k tomu, abyste nepřestávali jít dál, i když vám život přináší různá omezení. Budete čelit mimořádným požadavkům mentálního, citového i fyzického charakteru a klíčem ke zdárné cestě k vytouženému cíli je nastavení vaší mysli. Během tohoto období se naučíte být trpěliví, systematičtí a odpovědní. Přijdete na to, že receptem na úspěch je postupovat krok za krokem a stále se tak víc přibližovat k tomu, po čem toužíte. Vaším hlavním úkolem během tohoto období je být pozitivní a vidět světlo na konci tunelu navzdory překážkám, které vám brání v postupu vpřed a zdržují vás. Splnit tento úkol vám pomůže houževnatost, kázeň a cílevědomost, přičemž to, zda uspějete, záleží na tom, jak k věcem přistoupíte.

ČÍSLO ÚKOLU 5

Toto číslo vás vyzývá k tomu, najít rovnováhu mezi touhou po svobodě a nutností plnit své závazky. Navzdory touze hodit opatrnost za hlavu se naučíte skládat účty ze svých činů a brát své povinnosti vážně. Během tohoto období budete rovněž navigováni tak, abyste se povznesli nad svůj sklon nechat se příliš ovlivňovat smyslovými podněty. Jste-li závislí na alkoholu, jídle, sexu, hazardu nebo jste-li rozhazovační či případně náchylní k nějakému obsesivnímu chování, dostane se vám během tohoto období povzbuzení, abyste pěstovali střídmost a umírněnost. Naučíte se také překračovat meze své komfortní zóny, abyste poznávali nové věci. Musíte si ale hlídat svou energii, abyste ji investovali jen jedním směrem. S číslem 5 souvisí pohyb a změna a vaším úkolem je naučit se být flexibilní a přizpůsobiví a přitom plout po proudu.

ČÍSLO ÚKOLU 6

Toto číslo vás vyzývá k tomu, abyste se smířili s nedokonalostí u druhých lidí, u sebe i ve světě. Během tohoto období se naučíte brát věci takové, jaké jsou, protože nikdo a nic nemůže existovat podle vašich idealistických představ. Budete rovněž vyzýváni, abyste si stanovili osobní limity a hranice a nalezli rovnováhu mezi potřebami jiných lidí a svými vlastními. Přestože chcete pro lidi jen to nejlepší, budete se muset vzdát pokušení vměšovat se jim do života, není-li to nutné. Jedním z vašich největších úkolů během tohoto období je naučit se říkat „NE“. Pokud se vám to nepodaří, může to mít za následek vaší frustraci nebo nastartování programu oběti. Protože číslo 6 reprezentuje rodinu, budete navigováni, abyste brali vážně své povinnosti vůči rodině a abyste byli nablízku, když vás bude někdo potřebovat. Během tohoto období budete muset vynaložit mimořádné úsilí, abyste si udrželi harmonické mezilidské vztahy, nicméně klíčem k úspěchu je poznání, že nic takového jako „dokonalý“ člověk, „dokonalé“ manželství nebo „dokonalá“ rodina neexistuje.

ČÍSLO ÚKOLU 7

Toto číslo vás vyzývá k důvěře v sebe, v druhé lidi, v život, ve vyšší moc a v neznámo. Přijmete-li duchovní víru, bude se vám tato výzva zdolávat mnohem snáze. Bez pocitu propojení s celkem mohou přijít časy, kdy se budete cítit osamělí a v izolaci. Právě proto se vám dostane opakovaných povzbuzení k tomu, abyste pátrali po duchovní pravdě. Během tohoto období budete směrováni tak, abyste se více otevřeli vůči druhým lidem a obraceli se k nim pro pomoc. Přestože to pro vás může být děsivé, musíte se naučit důvěřovat a odhodlat se věřit v ostatní lidi. Dostane se vám povzbuzení, abyste se neschovávali za logiku, povrchnost a chvástání, ale abyste místo toho vyjadřovali, co si skutečně myslíte, a projevovali své emoce. Soustředíte-li se na svůj osobní rozvoj a na vyšší smysl života, splníte tento úkol a změníte svůj život k lepšímu. Vaším úkolem v tomto období je rovněž zdokonalovat se v oboru, v němž působíte.

ČÍSLO ÚKOLU 8

Toto číslo vás vyzývá naučit se zacházet s bohatstvím a udržovat v rovnováze svět materiální a spirituální. V průběhu tohoto období se přesvědčíte, že vaše finance, moc, vzhled a postavení nejsou to, co vás definuje, a díky tomu se naučíte rozumně hospodařit s penězi. Abyste tento úkol zvládli, budete muset uvěřit, že Vesmír oplývá hojností, avšak budete muset zároveň překonat svou posedlost penězi a hromaděním hmotných statků. Budete-li mít problém vyjít s penězi, přivede vás tento úkol k poznání, že klíčem k finanční stabilitě a spokojenosti v práci je nastavení vaší mysli. Protože číslo 8 je karmické a pod vládou zákona příčiny a následku, klíčem k úspěchu jsou poctivost, celistvost a dobrá pracovní morálka. Skrze tento úkol se vám rovněž dostane povzbuzení, abyste se nikým nenechávali připravit o svou osobní moc a chopili se jí sami.

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi – Sonja Výklad Karet. 


Autorka článku: Soňa Sofi http://www.vestirna-u-sonjy.cz 

Zdroje informací ohledně tohoto numerologického fenoménu: Robin Steinová - Numerologie Čísla lásky, František Kruml - Numerologie, Milan Walek - Numerologie v praxi, Michelle Buchananová - Praktická numerologie

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4637
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 258
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 481
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 422
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7503
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8951
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 644
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 447
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 550
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 569
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 656
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067895
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516055
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458292
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294362
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283720
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273521
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260536
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253492
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251824
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243484
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189498
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186832
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177027
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167203
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161427
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122954
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...