Drazí lidé, tady a teď se znovu vracím k jednomu důležitému  sdělení, které je stále aktuální ke změnám  - Transformace vašeho vědomí,  čistění a ochraně vašich energií a pozvedání vibrací!
Aby mohly nastat změny ve společnost lidí, je nejdřív potřebné transformovat své vědomí, tedy uskutečnit změny u sebe sama. Každý jedinec měl možnost změnit své frekvence a měl na to dost času tak učinit. Jenže ne všichni jsou stejní, se stejnými zkušenostmi, aby to energeticky zvládli a byli připraveni na vysoké světelné energie z vesmíru....


Vypadá to, že lidé nechtějí naslouchat informacím Světla, anebo snad na to ještě nejsou připraveni, nedospěli k tomu, aby rozvinuli své vědomí, povznesli své energie, pochopili učení Duše. Jak to tak pozoruji mnozí ulítávají do falešných představ svého Bytí a duchovního rozvoje. Různé nástrahy a pokušení které je zkouší, jim nedovolí se povznést a posunout dál, čímž přicházejí o své drahocenné energie potřebné na ochranu před negativními, temnými i útočícími energiemi. Mnoho lidí si svým přičiněním a povýšeností své energie neuhlídají. Dál slepě věří falešným "duchovním" lidem a prorokům, samozvaným spasitelům a fanatikům, kteří je tak akorát navedou na falešnou cestu duchovního rozvoje.

Bez duchovní práce na sobě, nerozlišíte pravdu od lži, podvodníka od čestného člověka, Světlo od Temnoty.

Proto je stále potřebná dobrá informovanost od pracovníků Světla.

"Pracovníci Světla předávají lidem přínosné a dostačující informace již po mnoho let, v tištěném, psaném a mluveném slově. Na internetu jsou informace snadno dohledatelné a přesto všechno nejsou lidé schopni se sjednotit a šířit lásku kosmického Světla.


Kupříkladu, podpora plejádských bratrů a sester tady s lidmi stále je a jejich světelná energie proudí a sestupuje k lidskému vědomí, tedy pokud na sobě lidé duchovně pracují, rozvíjí své vědomí a používají energii kosmického Světla. Jak víte, nacházíme se ve velmi složité, těžké době a na vědomí lidí jsou z temné strany vyvíjené silné tlaky. Energie jsou v tak obrovském pohybu, že vše co k vám přichází prožíváte ve zrychleném tempu. Těch energií a působení je mnoho a prolínají se navzájem. Lidé v tom mají zmatek a chaos, těžko rozpoznávají pravdu od lži, skutečnost od iluze.

Jsou tady stále silnější vlny vysokého kosmické Světla, je tady silné působení temných energií na lidské vědomí, je tady spousty sdílených informací a "nepřipravení" lidé toto vše nezvládají a nestíhají v sobě energeticky zpracovat. Stav energií na Zemi je podle všech odehrávajících se událostí ve světě, podle utvořených myšlenek, emocí a činů lidí. Takže není nic udivujícího, že se Země nachází v negativním stavu energií. Lidská společnost vnáší velmi hrubé vibrace a planeta Země je nucena provádět čištění energií, v podobě zemětřesení, silných bouří, tornád a vybuchujících sopek. Ne všechny katastrofy jsou aktivitou Země, ale také uměle vyvolané aby poškodily a oslabily daná území, země a udály se ve prospěch cizích zájmů. Ale tyto informace jsou pracovníky Světla předávány mnoho let, bohužel ne každý se informuje a vážnost situace si uvědomuje. Čištění planety Země je každým dnem silnější a v globálním měřítku dochází k velkým katastrofám. Čištění Země má dosah (v menší síle) i ve střední Evropě, rakouské, české a slovenské území.  (pozn.- aktuálně , východ Slovenska zemětřesení přes 5 stupňů Richterovy škály) Tyto signály Země by lidé měli brát na vědomí a vážně se zamyslet, že změna vibrací je nezbytná a urychleně uvést energie do rovnováhy. Špatné či zlé skutky, cizí zájmy, nečisté úmysly lidé zastaví pouze dobrou energií, s čistými úmysly. To znamená, že nemocné, špatné, nečisté a zlověstné, uzdraví pouze láska - kosmická světelná energie.

Pochopí to lidé konečně? "

Po letní pauze se opětovně navracím k předávání přínosných  informací, pro rozvoj vědomí člověka, jeho Duše. Takže tady a teď se mnou, přesněji řečeno,  budete s veškerými předanými informacemi a věděním mého vědomí plejádských světelných energií častěji v kontaktu.
Přes léto jste v přírodě mohli čistit a načerpat dobré, vysokofrekvenční energie a připravit své vědomí a fyzické tělo. To je, v úrovni duchovní a hmotné,  frekvenčního , dimenzionálního vzestupu 5D, s frekvenčním dimenzionálním vědomím planety Země 5D - Nové Země, nezbytené.

Jak jste si mohli nedávno všimnout ve zprávách: I vědci a astronomové z NASA zaznamenali a přiznali (což se u nich stává málokdy) obrovské a nezvyklé změny na Slunci, přepólování magnetických pólů a také silné kosmické gama záření z jedné mrtvé hvězdy, které dorazilo na Zemi v silných vlnách a to až bilionkrát silnějších než jindy. 


Jenže vědci z NASA tento transformační proces nikdy nenazvou pravým "jménem" že Země prochází transformací a je zasahována vysokým kosmickým Světlem z galaktického centra hvězdy Alcyone na Plejádách, ale gama zářením z nějaké mrtvé hvězdy.

Přece nemůžete od prolhané organizace očekávat, že řekne lidem pravdu. Copak meinstreamová média, politici a světové organizace říkají lidem co skutečného se tady na Zemi, pod Zemí a nad Zemí odehrává? Tomu uvěří snad jen malé dítě nebo nevědomý, zmanipulovaný člověk.


Před pár dny na Zemi dorazila silná vlna kosmického Světla z galaktického centra na Plejádách a vnímaví lidé s rozvinutým vědomím mohli pocítit tyto vysoké světelné energie, jak v úrovni vědomí, tak v úrovni fyzického těla. Na tyto vysoké energie nejsou všichni lidé stejně citliví a u každého jedince mohou působit různě. Záleží na frekvenci člověka, rozvinutém vědomí a dle toho zvládne přijímat vysoké kosmické Světlo.


Příznaky mohou být různorodé

 • chvilková ztráta rovnováhy 
 • zamotání hlavy, pocit rozhoupání země
 • krátkodobé bolesti těla
  • kloubů, svalů, hlavy, páteře
 • návaly tepla a chladu
 • pískání v uchu
  • to značí ladění se na vysoké frekvence, jako když se ladí rádio na různé frekvence
 • apatie, smutek, plačtivost
 • poruchy spánku
 • jste více soucitní - máte soucitné srdce
 • živé sny, nezvyklé a u některých lidí s dobrou intuicí a otevřeným třetím okem až snové vize

Astrálně jste víc aktivní a připravujete se na to co se u vás projeví ve hmotě 3D. Proto se mnozí po probuzení mohou cítit nevyspalí a vyčerpaní, poněvadž v astrální dimenzi jste více aktivní aby se ta vaše práce poté projevila ve hmotě.
Záleží na zkušenostech, plánů Duše a také na spolupráci a dohod mezi Dušemi, v úrovni kolektivního vědomí.
Čím silnější vlny Světla na Zemi přichází, tím silnější může být čištění fyzického těla a také psychiky, pokud má člověk zablokované vědomí a energetické kanálky, čakry, v těle negativní energií.  Pokud tomu tak je, v čakrách nemůže proudit kosmická světelná energie a nemáte kapacitu, energie na příjem vysokého Světla, které přes Slunce přichází na Zemi z centrální hvězdy na Plejádách.


Někteří lidé se chovají jako šílenci a mají oslabenou psychiku. Říkají a dělají šílené věci, které jdou mimo rozumné chápání. Podívejte na některé globalisty, politiky, novináře, úředníky, soudce....   Nemají lidské chování, ani emoce, jsou chladní. Moc se o tom nesmí mluvit, ale jsou mezi nimi ne-lidi, klony, androidi.Ty projevy jsou u lidí různé jak jsem se již zmínila, a čím nižší vibrace člověk má, tím je čištění silnější. Proto je teď také nemocných tolik lidí, a také dětí. Média, politici a tzv. "experti" to svádí na novou mutaci Covidu a opět manipulují a straší lidi, očkování, nové nanotechnologické vakcíny, budou chtít do lidí napíchat čipy pro kontrolu nad nimi a udělat z nich bioroboty bez vlastního myšlení a vůle. To nesmíte dopustit takový zločin na své Duši a vědomí. Jenže pravda je jiná a vědomí lidé ví proč se to všechno děje. Temná strana již po tisíce let používá stejnou metodu na ovládání lidí, " rozděluj a panuj" aby je rozdělovala a nad nimi panovala, a duchovně se nerozvíjeli.


A tak i v současných životech lidí se temná strana přiklání ke lžím a podvodům a využívá k tomu ne-lidi a lidi v nízké vibraci vědomí, své loutky a posluhovače systému. Je zde stejný model jako v dávné Atlantidě, morální a duchovní úpadek společnosti, bratr jdoucí proti bratru, války, používání moderních zbraní, strašení novými nebezpečnými zbraněmi a technologiemi, ale již s jinou společností lidí, Duší z mnoha zkušenostmi, které přišly napravit chyby z minulosti. A jak se to dál rozvine teď závisí na všech těch zkušenostech a energiích, které si sebou ty Duše nesou. Drazí lidé nesmíte znovu zklamat, jak sebe tak i ty ostatní. Celý vesmír se dívá a věří ve vaší sílu lásky a Světla. A tak se i staň.


S láskou a vírou v to dobré v lidech

Pleja 

zdroj sdělení od Pleja Světlo Krystal
fb https://www.facebook.com/pleja.kristal/Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 186
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 147
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1959
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 217
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 304
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1520
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 643
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 655
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 2897
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 796
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 976
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1124
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2014071
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515320
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456668
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292588
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282139
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272673
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259146
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250510
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249077
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242701
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240425
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215048
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206432
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187958
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186429
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184223
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176486
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166597
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163207
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161001
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142633
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128102
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124441
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122389
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...