Tajemný hrad Svojanov – Místo s největší koncentrací paranormálních jevů

Opuštěnými chodbami plují podivné stíny. V komnatách se zjevují přízračné postavy. Z okolních lesů zaznívá dětský pláč. Zůstat zde v noci sám vyžaduje nutnou dávku odvahy. Ale ani ve dne se nezbavíte pocitu, že vás kdosi neviditelný vytrvale sleduje. Hrad Svojanov má velmi tragickou historii obzvláště pro osoby ženského pohlaví. Hrad byl součástí tolika krutosti, že lidé věří, že zlo a duchové na tomto místě přetrvaly. Pokud jste citlivější povahy, můžete se na hradě cítit nepříjemně, úzkostně nebo se vám může dokonce udělat špatně. Toto místo má v sobě temnotu, a rozhodně se jí nehodlá vzdát…

Hrad Svojanov je jeden z nejstarších královských hradů v České republice. Je to jediný hrad u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Nachází se nad údolím řeky Křetínky, na zalesněném vrchu, nad městysem Svojanov 16 km jižně od Poličky a asi 18 km jihozápadně od města Svitavy. Doba založení hradu Svojanov není známá. První písemná zmínka, která se nachází ve Zbraslavské kronice, je z roku 1287, kdy hrad nesl název Fürstenberg, tedy Knížecí hora, a patřil Závišovi z Falkenštejna. Pojmenování hradu bylo převzato ze sousední vesnice Starý Svojanov, jež obdržela název po ptáčníkovi jménem Svojan.

Hrad byl založen na ochranu významné obchodní stezky českým králem Přemyslem Otakarem II.

První panovník, který projevil zájem o kolonizaci zdejšího území, byl právě Přemysl Otakar II., jehož vláda spadá do let 1253-1278. Roku 1265 založil nedaleké město Poličku a následně hrad Svojanov. Důležitá zemská stezka z Prahy do Olomouce vedla tehdy přes Litomyšl a zemskou bránou na Trstenici (odtud název Trstenická stezka) přecházela na Moravu. Mýtní poplatky a další výhody z dálkového obchodu plynuly do pokladny premonstrátského kláštera v Litomyšli, jenž se tak ocitl v pozici nepříjemného konkurenta králových zájmů v této oblasti. Přemysl Otakar II., král „železný a zlatý“, pro své mocenské ambice a rozpínavost potřeboval neustálý a silný příliv financí. Zde se nabízel jeden ze zdrojů. Lze soudit, že právě tyto okolnosti vedly Otakara k založení nového královského města Poličky a s tím spojená výstavba hradu Svojanova. Z uvedených důvodů většina historiků klade počátky hradu do období vlády Přemysla Otakara II.

svojanov

Svojanov si svůj význam uchoval až do počátku husitských válek. Jeden z dokladů tohoto tvrzení můžeme nalézt v Maiestas Carolina (návrh psaného českého zákoníku). Tento zákoník byl vypracován Karlem IV. Zákoník obsahuje mj. soupis 11 českých hradů, které Karel IV. považoval za význačné opory panovnické moci a které nikdy neměly být odtrženy od Koruny české. Mezi nimi je uváděn i Svojanov. Dále: Karlštejn, Zvíkov, Bezděz, Loket, Křivoklát aj.

Většina přízraků na hradě jsou ženy, a navíc je spojuje jméno Kateřina!

Říká se, že žádné setkání není náhoda. A co teprve, když na jednom místě tragicky zemřou v průběhu let tři ženy stejného jména. Přesně tohle se stalo na Svojanově… První příběh pojednává o Hertvíkovi Žehušickém, který se stal majitelem hradu a přilehlých panství v roce 1557. On byl okolí znám svou krutostí, zatímco jeho žena Kateřina svou zbožností a dobrotou. Než si vzala svého muže, byla zamilovaná do hradního kováře. Nepřestala se s ním scházet ani po svatbě. Většinou měli schůzky blízko rozcestí u hradu. Jednoho dne však byli odhaleni. Hertvík nechal kováři na místě useknout ruce a potom jej dal oběsit. Jeho žena Kateřina neskončila o moc lépe – nechal ji zaživa zazdít. V roce 1805 se skutečně našla její kostra.

Další příběh je podobný. Stal se v roce 1645. Svojanov byl dobýván Švédy a jeho majitel Bohuslav Záruba v boji padl. Jeho manželka Kateřina zůstala se synem sama. Hrad poté připadl jeho bratrovi Karlovi. Ten se začal zarmoucené Kateřině dvořit a počal s ní časem i dítě. Brzy se ale seznámil s bohatou šlechtičnou a jeho těhotná družka mu začala být na obtíž. Zavřel ji do nejhlubšího sklepa hradu a nechal ji tam několik dní. Ozýval se její nářek a bouchání. Našel ji mrtvou, na sobě měla rozervané šaty a vytrhané vlasy. Poručil její mrtvolu zazdít. Záruba později zešílel, neboť měl pocit, že jej každou noc Kateřina pronásleduje. Dodnes se prý její přízrak na hradě zjevuje. Poslední tragický příběh se na hradě odehrál roku 1801. Jiří Heisler, vlastník hradu, se rozhodl dostavět a obnovit jeho zřícené části. Dochází zde k tragédii – na Heislerovu dceru, malou Kateřinku, padá v dámském pokoji lešení. Z posledních sil prošla ještě do další místnosti, kde zanechala otisk krvavých dlaní na stěně. Stopy po nich se objevovaly i po několikátém vymalování, nyní jsou zakryté skříní. Místní kastelán tvrdí, že když se v místnosti nechá kamera, je možné vidět v určitý noční čas postavu, jež jde stejnou cestou, jako šla Kateřinka.

Hrad skrývá nespočetné množství zazděných lidí. Straší zde i zlý správce Rašín!

V druhé polovině 15. století hrad náležel pánům z Boskovic. Na hrad a panství nechali dohlížet jistého rytíře Rašína, který se stal správcem. Rašín byl velice tvrdý k místním poddaným, ale hlavně k dělníkům, kteří pracovali na hradu. Nutil je, aby pracovali až do padnutí, za to jej jeden z nich proklel. Po smrti musí jezdit na ohnivém býku (otočen obráceně) z Rohozné, kde je pohřben, až na Svojanov. Příběh se zdá být jako tradiční báchorka o tom, že zlo bude vždy potrestáno. Ovšem u domu zbrojnošů se skutečně objevují okolo půlnoci jakási tajemná světla.

Krvavou minulost hradu Svojanov dokládá například i kostra neznámého obrovského muže zazděná v kuchyni. Na jiném místě, přímo u vstupní brány, byly zase nalezeny ostatky zazděných dětí. V hradních prostorách se našly při rekonstrukčních pracích i desítky koster dělníků. Ti prý budovali tajnou podzemní chodbu pro tehdejšího majitele hradu, aby neprozradili její tajemství, nechal je po skončení prací pozabíjet. Hrůza všech těchto událostí je na hradě Svojanov stále patrná a u citlivých jedinců vyvolává úzkost a tíseň.

Dům zbrojnošů – nejhodnotnější část hradu láká na autentickou atmosféru 15. století

Dům zbrojnošů nechal postavit někdy po roce 1471 Ježek Svojanovský z Boskovic. Budova vznikla jako zázemí pro zbrojnoše a nikdy neprošla žádnými přestavbami ani úpravami. Vše se proto podařilo dochovat v původním stavu. Trámové stropy z 15. století, omítky ze 17. století i vnější fasády tvoří největší hodnotu domu zbrojnošů. Jsou to neobvyklé, autenticky dochované prvky.

Samotný prostor vypadá, jako by odtud jen před chvílí odešli zbrojnoši. Uprostřed místnosti jsou dřevěné stoly, na nich historické hry, karty, šachy nebo vrhcáby, ale i oděvy. Stěny lemují truhlice. Zdi zdobí historické zbraně z konce 15. století, v sále nechybí ani brnění nebo malé dělo. Nevyčíslitelnou hodnotu má také podkroví domu zbrojnošů. V současné době je tam výstava modelů historických staveb. Ve vitrínách je 140 modelů hradů, zámků, ale i mlýnů, lidových staveb a dalších architektonicky zajímavých objektů. Podle památkářů patří dům zbrojnošů díky vysokému stupni zachování k nejvýznamnějším památkám v zemi. Svou autenticitou je srovnatelný například s královským palácem na Bezdězu.

Svojanovské granáty – dodnes je můžete nalézt v místní říčce i na cestě ke hradu

Svojanovské granáty jsou součástí svoru, který se ve Svojanově těžil od nepaměti. Byl používán také na stavbu hradu, na opěrné zdi a domácí budovy. Později se svor používal i jako drť na cesty. Vzhledem k tomu, že se ve svoru granáty vyskytují hojně, nachází se tu téměř na každém kroku. Na turistické cestě ke hradu Svojanov by neměl být žádný problém nalézt tento polodrahokam. Nachází se zde malé hnědé kuličky (po opracování se jejich barva mění na temně rudou) o rozměru do 1 cm.

granat

Granát – je kámen vitality a silné, zemité energie. Podporuje naši vůli, sílu a odhodlání. Také stabilitu a vytrvalost v plnění našich cílů. Jeho životodárná energie funguje jako elixír na duševní i fyzické rovině. Pomáhá překonávat zastaralé myšlenkové vzorce a strnulé způsoby jednání. Rozvíjí rozšířené vědomí, umí vyvolat vzpomínky na minulé životy. Granát nám v dnešní uspěchané době, pomáhá uzemnit se a propojit se s přítomným okamžikem. Aktivuje celý organismus, prohřívá naše tělo, což podporuje cirkulaci krve, činnost srdce a látkovou výměnu.

„Jdeš cestou úvozovou v zamyšlení, vždy sráznější a hlubší k Svojanovu. Hrad s chmurnou věží v kraj se dívá v snění… Tu občas kmitne se ti zas a znovu cos jako černá slza ve kamení (…). Tak snil jsem další cestou k Svojanovu, hrst granátů těch nesa v svojí dlani…My činy chcem a sotva dojdem k slovu! Jak v stopy dlouhého zde umírání jsem zřel v tříšť tmavých kamínků těch znovu“. – Jaroslav Vrchlický, Svojanovské granáty


Nejnovější články na našem portálu

září 22, 2023 200
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37083
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84784
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1137
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16419
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1150
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11342
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10625
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1885037
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513748
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446972
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354090
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287737
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276352
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270217
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254517
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242505
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241697
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240551
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236837
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213517
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204197
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185516
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184393
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183140
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175387
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165173
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162399
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159990
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141526
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127201
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123426
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...