Rujána – Ostrov Slovanských bohů, křídových útesů a neutuchajícího větru

Rujána (původně Rána, německy Rügen, latinsky Rugia) je největší ostrov v Německu. Celková rozloha Rujány je 926 km2, což je pro srovnání téměř dvojnásobek Prahy. Leží na severovýchodním okraji spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko v Baltském moři. Poněkud nezvyklý název tohoto ostrova je dán původním slovanským osídlením ostrova. Konkrétně se jednalo o západoslovanský kmen známý jako Rujánci (německy Rujanen), který ostrov osidloval od 7.století. Dnes na Rujáně žije přes 70 000 obyvatel v celkem 45 obcích, z nichž čtyři mají status města. Nachází se zde jedny z nejvyhledávanějších pláží nejen v celém Německu, ale i v rámci celého Baltu.

Rujána je ostrovem mnoha tváří. Existuje Rujana tajemná, plná bludných balvanů a obětních kamenů. Pak objevíte Rujanu historickou. Pozůstatky hradišť dokládají, že zde žili slovanští předci. Cihlové románské kostely zase upomínají na dobu křesťanskou. Rujana je i malebná, s borovicovými hájky svažujícími se k písečným plážím s nezbytnými proutěnými či umělohmotnými kukaněmi, jež chrání před neustálým větrem. Nejvyšší bod ostrova má 161 metrů a za lány obilí se leskne hladina moře a bělostné skalní útesy. Nechybějí divoké stráně a stáda pasoucích se ovcí. A co takhle Rujana lázeňská a mondénní s typickou vzdušnou architekturou, kasiny a hotely? Vyberte si Rujanu takovou, jaká vám je nejbližší.

Na obzoru se tyčí bílé útesy Arkonské…

rujana

Ránové neboli Rujanci měli své centrum na ostrově Rujaně, jejíž hlavním městem byla Arkona. Kronika kněze Helmolda popisuje, že Ránové již byli obráceni na křesťanství, ale následně se vrátili ke svému původnímu náboženství a vyhnali křesťanské kněze. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich bohem byl Svantovít, dlouho se předpokládalo, že jeho postava vznikla až po seznámení s osobou sv. Víta, což popsal i kronikář Helmold a dánský historik Saxo Grammaticus. Dnešní odborníci již považují tuto myšlenku za překonanou. Odvolávají se například na fakt, že severní cíp Rujany je nazýván Wittow, z čehož mohlo vzniknout i jméno zde uctívaného boha. Zároveň poukazují na skutečnost, že „svanto“ -, což vykládáme jako „svatý“, v původním významu znamenalo spíše „silný“ a druhá část složeniny „-vit“ není ojedinělá, obsahovalo ji jméno více pobaltských božstev (Jarovít, Porevít, Rugiaevit).

I zde v Arkoně byly prováděny věštby a byly pravidelně každým rokem přinášeny obětní dary, dokonce se zde konaly lidské oběti. Kupci procházející tímto územím nesměli prodávat a nakupovat, aniž by přinesli bohu dostatečnou oběť ze svého zboží. O bohu Svantovítovi Helmold píše, že byl nejslavnější ve vítězstvích a nejúčinnější při věštbách! Podrobené kmeny byly nuceny odvádět poplatky jeho chrámu. Moc svatyně na Rujaně vzrostla poté, co byla roku 1068 dobyta Retra. Arkona byla dle pramenů ještě funkční v 11. a 12. století a zničena byla rovných 100 let po Retře. Kronikář Helmold se krátce vyjadřuje i k dobytí Rujany dánským králem Valdemarem I.

„Král nechal vynést onu prastarou modlu Svantovítovu, kterou uctíval všechen slovanský lid. Přikázal jí uvázat kolem krku provaz a vláčet ji středem vojska před očima Slovanů. Potom ji dal rozsekat na kusy a hodit do ohně. Zničil také chrám se všemi posvátnými předměty a vyloupil bohatý poklad. Přikázal, aby se vzdali svých bludů, v nichž se narodili, a přijali uctívání pravého Boha“.

Arkona ovšem nebyla jedinou svatyní na Rujaně, o které se prameny zmiňují. Saxo Grammaticus totiž popisuje, že na tom samém ostrově se nacházely další tři svatyně ve městě Korenica, které bylo ze všech stran obklopené močály a mělo jedinou přístupovou cestu – přes bažinatý brod. V první z těchto svatyň byla socha Rugiaevita. V druhé svatyni údajně stála socha Porevíta a ve třetí čtyřhlavého Porenuta.

Mys Arkona patří mezi nejnavštěvovanější místo ostrova, ročně ho navštíví okolo 800 tisíc návštěvníků. Mimo úžasných výhledů z vlastního útesu nabízí mys Arkona dvojici majáků (Leuchttürme). Vyšší je 35 metrů vysoký a dodnes je v provozu nejen jako vyhlídka pro turisty, ale i fungující maják. Nižší věž, tzv. Schinkelturm, má 20 m a je druhým nejstarším německým majákem na Baltu. Postavená byla v letech 1826-1827 a jméno dostala po svém staviteli Karlu Friedrich Schinkelovi. Sloužila od roku 1928 až do roku 1905, kdy byla uzavřena a její funkci převzal vyšší kolega v bezprostřední blízkosti. Nedaleko je třetí osamocený maják, tzv. Peilturm (nebo Marinepeilturm), který sloužil jako radionavigační věž. Měří 23 m a dnes je v něm muzeum a galerie. Stejně jako ostatní dva majáky, má i tato věž vyhlídkovou terasu, která nabízí úžasný výhled na poloostrov Wittow. Jestliže panuje dobré počasí, je z něho možné bez problémů dohlédnout až do Dánska či Švédska.

Bělostné křídové útesy Národního parku Jasmund

National Park Jasmund je chráněná přírodní oblast bukového lesa, kde je příroda ponechána svému přirozenému rozvoji bez zásahu člověka. Je tak zachovaná původní krajina historického baltského lesa, jak ji znali naši předci. Díky své jedinečnosti byly lesy zapsány i na seznam přírodních památek UNESCO. Park každoročně navštěvuje kolem 300 000 návštěvníků, což ho zařazuje mezi nejoblíbenější přírodní rezervace v Německu.

Další zajímavostí jsou křídové útesy na pobřeží, které park kopíruje. Patří k největším v Německu a jsou známé jako Königsstuhl (Králova židle). Slavné křídové útesy padají kolmo do moře z výšky až 110 metrů. Staly se symbolem ostrova, a pokud byste na Rujánu přicestovali lodí ze Švédska, budou útesy u Sassnitz to první, co z Rujány spatříte. Podobně jako je tomu s doverskými útesy při trase napříč Lamanšským průlivem do Anglie.

Gigantický komplex Prora měl původně sloužit Třetí říši jako lázně

„Prora byla zamýšlena jako „cukr“ v nacisty oblíbené metodě cukru a biče. Jako jakési uklidňující gesto, které mělo dostat lid na Hitlerovu stranu. Rekreační areál Prora měl německým dělníkům poskytnout množství volnočasových aktivit, zároveň však šířit nacistickou propagandu. Prora neunikla pozornosti, a tak byl projekt dokonce oceněn na Světové výstavě 1937 v Paříži“.

Více než 4 kilometry dlouhé monstrum postavené v letech 1936 až 1939 díky nacistickému hnutí Kraft durch Freude (Síla skrze radost) stojí jen několik metrů od břehu Baltského moře. Od roku 1936, kdy se na stavbě začalo pracovat, se zde vystřídalo více než 9 000 dělníků. Z důvodu začátku 2. světové války se práce zastavily. 8 bloků hotelu včetně divadla a kina zůstalo nedokončeno. Během bombardování Německa na konci války zde našlo útočiště mnoho uprchlíků z okolních měst.

V kolosu si teď můžete za necelých 13 milionů korun koupit 3+1 s vůní Baltu a vzpomínkou na Třetí říši. Pohled na komplex je dnes velmi rozporuplný. Běloskvoucí omítka luxusního hotelu vybudovaného v jednom z bloků a další opravené části ostře kontrastují s temnými místy, kde se zastavil čas. Oproti tomu zrenovovaná část, kde rostou byty, je příkladem preciznosti. V přízemí každého bloku je obchůdek nebo stylová kavárna, kolem roste krátce střižený trávník a naleštěná okna čekají na nové nájemníky či vlastníky. „Minulost je minulost. Prora možná byla postavena nacisty, ale ti ji nikdy nepoužívali. To místo je nádherné a lidé touží po návratu k přírodě a lokalitě, kde by si mohli užívat její krásy“, řekl před časem německému tisku mluvčí marketingové společnosti Manfred Hartwig.

Ostrov je plný tajemných kamenů a balvanů!

Z doby ledové se tu nacházejí obrovské, několikatunové balvany. Největší z nich se jmenuje Buskam (v názvu slyšíme slovanský boží kámen) a nachází se v moři u lázní Göhren. Leží v pětimetrové hloubce, 200 metrů od břehu. Dosahuje výšky téměř devíti metrů a není to žádný drobek – váží zhruba 550 tun. Podle prastaré legendy na jeho vrcholku tancovali svatebčané a ženich s nevěstou tu naplňovali poslání čerstvě uzavřeného svazku. Největší obětní kámen na Rujaně se nazývá Opferstein. Z parkoviště v Quoltitzu na okraji Národního parku Jasmund se k němu prodíráte od staré vodárny stráněmi vzhůru. Pohoříčko nepřevyšuje 100 nadmořských metrů, přesto má ráz Orlických hor. V přítmí mezi prastarými lipami leží mohutný opracovaný plochý balvan. Není nutné se příliš nutit do snění, abyste spatřili dávné kněze obětující bohům. Hlubokým žlábkem tekla po kameni kouřící se krev obětovaných zvířat a možná i lidí.

Nedaleko Nobbinu na poloostrově Wittow leží 5. tisíc let starý megalitický hrob, dolmen, pocházející z mladší doby kamenné. Řady kamenů tvoří lichoběžníkovou komorovou mohylu, kterou v rozích střeží čtyři další balvany. Nejcennější památkou je Lancken-Granitz. Pět velkých megalitických hrobů na louce nad vesnicí pochází z doby před 1800 až 3500 lety. Vztyčené kameny přikrývá horní kamenná deska, mezi stromy pak stojí další dva menhiry.

Rujána vás mile překvapí, vydejte se na ni, jen myslete na to, že na pobřeží bude nejspíš hodně foukat, počasí nemusí být úplně typické letní, jak jsme na něj zvyklí třeba z Itálie nebo Chorvatska, a voda bude chladnější než v jihoevropských mořích. Co byste neměli minout, když budete své volno trávit na Rujáně? Jednoznačně je to Fischbrötchen a cokoliv s rakytníkem. To totiž k Rujáně a vůbec Baltskému moři patří asi jako Paella ke Španělsku

 


Nejnovější články na našem portálu

září 22, 2023 192
Jednou se mi do rukou dostala kniha, která ve mně zažehla podnět k napsání tohoto článku. Autorka...
září 20, 2023 446957
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 37072
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84784
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1132
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16419
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1149
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11342
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10625
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1884966
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513747
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446957
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354089
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287736
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276352
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270215
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254517
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242504
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241695
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240551
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236835
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213516
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204197
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185515
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184391
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183139
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175387
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165173
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162399
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159989
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141525
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127201
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123426
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...