11 Zázračných a posvátných studánek na našem území, které dokáží léčit a uzdravovat!

Voda ve studánkách bývala často opředená legendami a mýty, uzdravovala a léčila. Pojilo se k ní mnoho lidových zvyků, nadpřirozených bytostí, kouzel a zázraků. Řada z vás jistě zná některou studánku, která je energetická a léčivá. V řadě případů se jedná o místa, kde v minulosti došlo ke zjevení Panny Marie nebo došlo k uzdravení apod. Na těchto místech se doporučuje nejen meditovat a hledat genia loci (ducha místa), ale především nechat vodu samotnou, aby nám pomohla s uzdravením. Na těchto svatých a pozoruhodných místech se také vytváří silné bioenergetické pole, které dovede uzdravit i vážně nemocné. Pramen je místem průniku tří živlů – vody, země a vzduchu. Není proto divu, že se na takových místech mnohdy dějí podivné věci…

Voda je bezpochyby největším zázrakem naší planety. K vodě jako živlu i k jejím zdrojům v krajině naši předkové chovali mimořádnou úctu. V magické účinky pramenů věřily již předhistorické kultury. První zmínky o zázračně léčivých pramenech sahají až do doby bronzové. Později se o prameny zajímali Římané, kteří je využívali po celém svém impériu. Nejbližší vztah k pramenům a studánkám lze najít ve středoevropských tradicích například u Keltů, vzhledem k tomu, že „plynoucí vody jsou pro Kelty symbolem věčného toku zvratů a proměn živého světa i vesmíru“. Také pro Slovany byla voda jednou ze základních potřeb nezbytných pro život, a tak vodám přinášeli oběti, nejčastěji krvavé, jako důkaz úcty. Asi největšímu významu se studánkám dostalo tehdy, kdy se o nich začalo uvažovat jako o zázračných, lidé poté začali studánky uctívat a později se z nich stala poutní místa, u kterých se začaly budovat kapličky a jiné stavby. Díky tomu se tato místa stala významnými orientačními body v krajině a nejen jimi, ale i místy k odpočinku a klidu. I dnes se v některých oblastech stále věří v zázračné schopnosti pramenů a lidé si připomínají význam daného pramenu, ať už se jedná o legendy, nebo nějaké historické události, které se na dané lokalitě v historii udály.

Studánky bývají sídlem čistých, příznivých sil, místy zázraků a šťastných uzdravení

V Česku se nachází tisíce studánek a mnohé z nich jsou zázračné. Pojďme se nyní projít po naší vlasti a navštivme několik takových zázračných a pozoruhodných studánek, které dokáží zázračně uzdravovat.

ŠUMAVSKÉ LURDY – I nevidomí náhle uzří světlo! – Lokalita známá jako šumavské Lurdy oplývá mnoha historickými legendami. Své jméno nese podle jihofrancouzského města, kde se v roce 1858 měla zjevit Panna Marie a následně zde ze země vytryskne zázračný léčivý pramen. Původně poutní místo na Šumavě je cílem mnoha výprav, putují sem dokonce i poutníci až z Itálie či Rakouska. Co je do šumavských hor tolik láká? Zázračný pramen, který vyvěrá nedaleko výletního letoviska v Srní. Po celá staletí sem přicházejí lidé, kteří trpí vadami zraku či úplně oslepli. Po omytí nemocných očí léčivou vodou prý začínají opět vidět! Ale pramen má léčit i jiné zdravotní problémy – bolesti kloubů, problémy s prostatou a močovými cestami a další choroby. Existují dokonce i zprávy o zázračném vyléčení chromých. Díky působení léčivé vody a modlitbám k Panně Marii údajně odcházejí z šumavských Lurd lidé po svých a bez berlí! Proto je na divotvorném místě roku 1820 vybudována první poutní kaple (Hauswaldská kaple), téměř 40 let před slavným zjevením v Lurdách. I když byla v roce 1957 kaple odstřelena, nadále sem proudí zástupy lidí s nadějí, že jim šumavský pramen navrátí zdraví.

Odkaz druidů, či Panny Marie? – Odkud pochází zázračná moc pramene? Někteří odborníci se domnívají, že ji vyvolává působení velmi silné energie. Metr a půl před křížem je bod druidské svatyně s vysokou kosmickou energií, ale i zemskou. Spojení s duchovním prostorem i planetou je tu možné stále, a i prostý příjem energie zanechá v poutníkovi opravdu silný pocit. Kromě působení pozitivní energie má mít zdejší voda velmi dobrý vliv na lidské zdraví „Pití vody rovněž léčí a snad bychom její účinky mohli vyzkoušet při nemocech močových cest a prostaty“. Zázračný pramen se v posledních letech dočkal rozsáhlé rekonstrukce – do skleněného koryta přivádí vodu žlaby posazené na 59 bludných kamenech. Počet kamenů má připomínat křesťanský růženec jako upomínku na Pannu Marii. Může být právě ona původcem zázračné energie, jíž šumavské Lurdy oplývají? Nebo tu přetrvávají pozůstatky magických obřadů starých druidů?

SVATÝ JAN POD SKALOU: NABIJE VÁS ENERGIÍ! – Poblíž Berouna leží obec Svatý Jan pod Skalou, spojená se životem bájného poustevníka svatého Ivana. Ve zdejší jeskyni svatého Ivana, do které se dostanete z kostela Narození svatého Jana Křtitele, můžete na vlastní kůži poznat blahodárný vliv pozitivní energetické zóny. Toto místo nejen během delšího pobytu zlepšuje náladu, ale také snižuje únavu. Nedaleko tryská ze skály pramen svatého Ivana, jenž kladně působí na nemoci kloubů a svalového aparátu.

ZDISLAVINA STUDÁNKA – Léčivá síla se přisuzuje i známému pramenu, který vyvěrá v Jablonném v Podještědí pod barokním zámkem Lemberk, který rozhodně stojí za návštěvu. Jméno získala studánka po léčitelce chudých svaté Zdislavě z Lemberka (1220-1252), patronce rodin a Českého národa. Léčivá voda údajně v minulosti navrátila zrak slepým a pomáhala v léčbě vyrážek. Podle pověsti studánku pod skalním masívem vyhloubila sama svatá Zdislava. Pramen léčivé vody zdobí empírový gloriet s osmi toskánskými sloupy. Místní obyvatelé dodnes věří v léčivé účinky vody, a proto si k ní přicházejí pro vodu. Protipólem k léčivé vodě ze studánky je asi 300 metrů vzdálené tmavé jezírko s přilehlou jeskyní. Voda v jezírku charakterizuje mrtvou vodu. Těsná blízkost živé i mrtvé vody má velký význam pro přírodní léčitelství.

STUDÁNKA NA STARÉ HOŘE – Na Starou horu nad Maršovem (směrem na Pec pod Sněžkou) vede Křížová cesta, která končí u studánky v lese. Kdysi před mnoha a mnoha lety tu pracoval chudý dřevorubec. Byl celý ustaraný, doma mu už dlouho stonala žena. Týdny a týdny ležela a vedlo se jí čím dál hůř. Bylo horko a dusno a dřevorubec si chtěl na chvíli odpočinout. Napil se vody ze studánky, posadil se do mechu a na chvíli usnul. Ve spánku se mu zjevil anděl a pravil: „Naber vodu z této studánky, je léčivá a uzdravuje všechny nemoci. Dones jí své ženě a bude jí pomoženo, uzdraví se“. Dřevorubec rázem procitl, nabral vodu a honem pospíchal domů. A opravdu – žena se zázračně uzdravila! Pověst o léčivých účincích vody se pak rychle šířila a studánku začali navštěvovat poutníci a přinášet k ní obrázky svatých. Až tam půjdete, nezapomeňte výtečnou vodu ochutnat!

STUDÁNKA POD KAPLIČKOU PANNY MARIE U STROMKOVIC – Pramen se nachází na krkonošské samotě nedaleko Stromkovic či Vítkovic. Starý „léčivý“ pramen vody u kapličky nemá žádné pojmenování, přesto je v západních Krkonoších dobře znám, jako místo, kde se doslova dějí zázraky. Objev léčivé vody – včetně data této události – je zachycen v nábožné písni se sáhodlouhým názvem: „Píseň o zázračné vodě, která se vynašla dne 16. května L.P. 1863 v horách krkonošských v obci Jamrtál“. Tenkrát se totiž obec Stromkovice nazývala Jammertal, v mluvě českých horáků Imertol. V písni o 22 slokách se dozvídáme, jak jistou nevidomou ženu k prameni přivedl sen, který se jí ve spánku vracel několik let. Po omytí očí vodou ze studánky se jí zrak navrátil. O léčitelských a hojivých vlastnostech vyvěrající vody jsou lidé dodnes přesvědčeni. Rčení říká: „Dokud bába ke kapličce dojde, neumře“.

U TŘÍ HABRŮ – STUDÁNKA MILENCŮ – U lesní cesty spojující Loděnici (U Berouna) s Vysokým Újezdem, se nachází starodávné poutní místo „U Tří habrů“. Je tam studánka s vodou, o níž pověst praví, že má čarovné účinky. Když se z ní milenci společně napijí a slíbí si lásku, do smrti už je nic nerozdělí. U pramene, kterému se přezdívá také studánka Lásky či Milenců, se nachází kaplička sv. Antonína a odpočinout si můžete na připraveném posezení. Loděnice je od Prahy, co by kamenem dohodil a ze smíchovského nádraží se tam dostanete pohodlně vlakem zhruba za půl hodinky. V roce 1966 se právě tady natáčel film Ostře sledované vlaky a místní jsou na to dodnes pyšní.

ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA NA KŘEMEŠNÍKU – Tato studánka (někdy nazývaná také Zlatá) vyvěrá na vrchu Křemešník u kaple sv. Jana, nedaleko Pelhřimova. Voda obsahuje stopy stříbra, které zajišťují její nezávadnost v lahvích. Ve studánce pramení periodický pramen, který vyvěrá obvykle před Vánoci nebo na jaře, poté v letních měsících vysychá. Vodě ze studánky jsou přisuzovány léčivé účinky. Například během období epidemie cholery v českých zemích uprostřed 19. století sem chodilo pro vodu tisíce lidí. Nedaleko Zlaté studánky je ovšem i další léčivá studánka, zvaná Stříbrná, kde teče rovněž léčivé vody dost a dost. I tato voda, nabraná do kanystrů či lahví, vydrží neobvykle čirá a zdravá po mnoho týdnů a má prokazatelně léčivé účinky.

STUDÁNKA

STUDÁNKA SVATÉ BARBORY V NEBÍLOVECH U PLZNĚ – Zázračná voda ze studánky sv. Barbory je pověstná pro svůj pozitivní vliv na problémy týkající se početí. Podle legendy se o slávu studánky v 19. století zasloužila zbožná rodačka Anna Štolcpartová. Této slepé ženě se prý pravidelně ve snu zjevovala sv. Barbora, která ji poradila, aby studánku nechala vyčistit. Anna ji poslechla a vzápětí se jí vrátil zrak. Roku 1859 tak nechá z vděčnosti nad pramenem vystavět kapličku zasvěcenou právě sv. Barboře. „Traduje se, že zdejší voda má blahodárný vliv na léčbu ženských orgánů. A mužům má také pomáhat zlepšit potenci. Vyzkoušíte tajemnou moc studánky i Vy?

Trojice léčivých studánek ležících v pomyslném rovnoramenném trojúhelníku na Šumavě

STUDÁNKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ VE STACHÁCH – Je nejznámější studánkou z celé trojice. Není divu – je opředená řadou pověstí a nachází se přímo ve městečku Stachy. Osada vznikla kolem rychty založené v 11. století knížetem Břetislavem, který se ostatně zasloužil o novodobou kolonizaci celé Šumavy. Pramen je schován pod přístřeškem vedle kaple a voda odtéká přímo do potoka. Zdejší voda je zázračná, jak dokládají četné pověsti o uzdravení poutníků a prosebníků. Nejzajímavější pověstí, kterou se zabýval i vědecký průzkum, je historie zdejšího obrazu. Obraz sedmibolestné Panny Marie z roku 1831 byl vymalován na dřevě a snad vlivem působení vody i kouře ze svící postupně černal, až malba zmizela docela. Obraz byl tedy sejmut a 40 let byl naprosto neviditelný, až v roce 1926 černý povlak náhle začal mizet a kresba se postupně znovu objevila v původních a jasných barvách. Říká se, že objevení obrazu je proroctvím zlých časů, které přichází…

Podle některých senzibilů je obraz silným zářičem negativní energie. Lidem se při pohledu na obraz dělá slabo a nevolno. Září z příliš „věrného“ díla destruktivní energie sedmi bolestí Panny Marie spolu s energií tvůrce obrazu? Je tedy černání obrazu jakousi ochranou a filtrem? Kdo ví? Naštěstí ohledně kvality studánky spory nepanují, její voda je plná pozitivní energie. Stachovský pramen je hřejivě lidský a lidem je přednostně určený – svým prostředím i funkcí. Ochutnejte!

STUDÁNKA NA LIZU – Kaplička Na Lizu u Zdíkova bývala hojně navštěvovaným poutním místem, jak jinak, než i pověstmi opředeným. Ať již to byla legenda o churavém nemluvněti z Plání, jemuž místní voda, v níž ho matka smočila, přinesla uzdravení a zbavení se vředů, s kterými si ani babky kořenářky nevěděly rady, nebo o mladé slepé dívce z osady Zábrod, jíž snová vize vnukla cestu k prameni a omytí si očí vodou ze studánky. Vodu dnes snadno poutník načepuje pumpou, jejíž skruž kryje studánku.

STUDÁNKA U VOLYŇSKÉ KAPLIČKY NA BRANIŠOVĚ – Menším poutním místem byla (a dodnes zčásti zůstává) zázračná studánka u bývalé kaple Zjevení Panny Marie (též Volyňská kaplička – u staré cesty na Volyni) u katastrálních hranic s Branišovem. Z kaple zbyly pouhé základy, které napovídají, že kaple bývala docela veliká. Také zdejší voda je léčivá, a dokud kaple stála, konaly se sem náboženské poutě. Opět se traduje řada uzdravení a pomoci. Voda je posilující, plná plodivé síly, dobrá k početí a k léčení neschopností a oslabení všeho druhu, ať už slabozrakosti, nedoslýchavosti, astmatu atd. Za večerního šírání sem z lesů a mokřin přichází víly. Když se dobře rozhlédnete, možná je ve stínech uvidíte i za dne. A u pramene si povšimněte zdejšího strážce a ochránce. Tváří se sice jako kámen, ale nás už přece neoklame…

 


Nejnovější články na našem portálu

červen 25, 2024 256
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 480
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 421
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7502
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8949
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 644
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
květen 22, 2024 550
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 569
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067881
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516054
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458292
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294360
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283719
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273521
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260535
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253492
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251822
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243484
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207292
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189498
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186831
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177027
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167201
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161425
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143252
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128445
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124953
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122953
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...