Kraniosakrální terapie – Klíč k harmonii těla a mysli

Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny staré systémy, které se dochovaly, používají k uzdravení a utišování nemocných dotek ve formě přikládání rukou, hlazení nebo automasáží určitých míst na těle. Dotek je pro náš život nezbytný, přirozený a je to také velmi mocný komunikační nástroj.

Práce kraniosakrálního terapeuta spočívá v doteku. V doteku, který ve vědomý, naslouchající, lehký a druhému člověku přínosný a hlavně příjemný. Tento lehký dotek se může provádět na hlavě klienta (cranium), křížové kosti (sacrum) nebo jiné části těla tak, aby terapeut pociťoval pod svýma rukama pohyb tkání, pohyb tekutin v těle a vitalitu, která se v kraniosakrálním jazyce nazývá Dech života.

Kraniosakrální terapie je účinný terapeutický systém, který pohlíží na člověka jako na integrální celek. Zaměřuje se na jedince jak po fyzické, tak i psychické stránce a uplatňuje princip vzájemné struktury a fungování. Tělo člověka je pro kraniosakrální terapii jako zápisník. Je v něm napsáno vše, co člověk prožil. Od jeho početí, porodu, dětství až po přítomnost. Vše se v těle ukládá. A když už je toho v našem pomyslném zápisníku moc, mohou se začít objevovat zdravotní obtíže. Kraniosakrální terapie pomáhá nalézat jedinci zpět jeho životní sílu, jeho smysl života a fyzickou rovnováhu.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE MÁ SVÉ KOŘENY V OSTEOPATICKÉM LÉKAŘSTVÍ

Kraniosakrální terapie se nejvíce spojuje se zakladatelem osteopatie doktorem Andrewem Taylorem Stillem (1828-1917). Dr. Still studoval systém kostry a její změny způsobené nemocemi. Na tyto poznatky později navázal svůj výzkum jeho žák dr. William Garner Sutherland (1873-1954), který dále systém osteopatie rozvíjel. Jeho důležitým přínosem je poznatek o pohybu kostí. Vypozoroval, že lebeční švy nejsou pevné, ale do sebe zasunuté jako skládačka, a tak umožňují lebečním kostem pohyb. O tomto faktu se ostatně do dnešního dne mezi lidmi všeobecně téměř vůbec neví.

I když dříve nebyl pohyb kraniálních kostí v západní medicíně znám, neplatí to o jiných kulturách. Různé tradiční asijské lékařské systémy, jako je čínská akupunktura nebo indická ájurvéda, již dlouho pracují s téměř nepostřehnutými rytmy v celém těle, které jsou vyvolány tokem vitální síly či životní energie. Tentýž jev je znám v ruské fyziologii a je také zajímavé, že italští anatomové již na počátku 19. století učili, že kraniální struktury u dospělého jedince nesrůstají a po celý život umožňují určitý omezený pohybový rozsah. V Indii se lebeční manipulace praktikuje už stovky let, známá je i u starých Egypťanů a předkolumbovských kultur na území peruánského Paracasu z období 2000 př.n.l. až 200 n.l. Také švédský filozof a vědec Emanuel Swedenborg v 18. století popsal rytmický pohyb mozku a jeho pravidelné kontrakční a expanzní cykly.

Dr. Still neměl pro své techniky žádné pevné pravidlo. Používal tlaku a napravování, což způsobovalo v oslabených oblastech obnovu krevního zásobování a schopnost těla reagovat na nervové podněty. Jeho hlavní myšlenka byla, že s přirozeným prouděním obnoví dynamické vztahy orgánů, díky čemuž se poté může vyrovnat i jejich přirozená rezonance. Pro zajímavost, například zápal plic označil jako stažení systému hrudníku/plíce vedoucímu ke stagnaci žilního systému a krevního řečiště. K vyléčení doporučil napravení různých kostí.

A jaký je rozdíl mezi Kraniální osteopatií a kraniosakrální terapií?

KST se nezaměřuje pouze na kosti lebky, ale také na membrány a mozkomíšní mok obklopující mozek a páteřní míchu. Terapeuti jsou vyškoleni, aby jemně palpovali tento rytmus a zjistili, případně uvolnili omezení na membránách, které by mohlo způsobit senzorické, motorické či neurologické potíže. Lebeční kosti se zde využívají jako „úchyty“, pomocí nichž mají terapeuti přístup a možnost ovlivnit struktury membránového systému, který je k těmto kostem připojen. Kraniosakrální terapie je využívána nejen u dospělých, ale i u dětí k léčbě nejrůznějších dysfunkcí. U dětských pacientů souvisejí vzniklé nemoci převážně s traumatickým příchodem na svět a následným poraněním kraniosakrálního systému.

ZÁKLADEM KST JE PALPACE (POHMAT) – TEDY OŠETŘENÍ POMOCÍ DOTEKU

Lidská ruka je nejvýznamnějším samostatným diagnostickým nástrojem, který člověk zná. I když jsou výdobytky moderní techniky skutečně pozoruhodné, nic nemůže nahradit podrobnou analýzu tkání pomocí dobře cvičeného palpačního smyslu, který dokáže nejen vyhodnotit současný stav, ale je také nástrojem k jeho nápravě. Palpaci lze tedy definovat jako vnímání rukama. Je to proces, při němž dochází k přenosu informací do mozku prostřednictvím nervových smyslových zakončení na bříškách prstů, jimž se odborně říká proprioreceptory. Tento typ nervových zakončení přenáší informace o pohybu a poloze. Právě v konečcích prstů se nachází největší koncentrace těchto nervových receptorů v celém těle, jež jsou proto mimořádně citlivé i na sebemenší impuls.

Kraniosakrální terapeut musí pracovat s velkou lehkostí a tíha doteku nemá překročit váhu papíru. Říká se také, že má pracovat s dotekem o váze pěti gramů. Terapeut tedy pracuje s lehkostí a plným vědomím, s celistvou přítomností. Cílem je „splynutí“ palpující části těla s částí těla pacienta. Tato metoda nepracuje pouze s fyzickým tělem, ale i psychickou a mentální stránkou člověka, takže představuje pro každého velký holistický přínos.

KDY VÁM MŮŽE POMOCI KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE?

Tato metoda má velké pole působnosti, co se týká fyzických i psychických obtíží člověka. Její hlavní předností je, že se nezaměřuje na nemoc, ale na podporu zdraví člověka.

• Bolesti kloubů a páteře (např. skolióza, artróza, výhřezy plotének, ústřel atd.)

• Bolesti hlavy, migrény, bolesti žaludku, potíže s trávením

• Dýchací potíže, astma, alergie, záněty (dutin, středního ucha...)

• PMS, hormonální poruchy, noční pomočování

• Poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, špatná artikulace, křeče, tiky • Různé poruchy zraku, sluchu, které se nelepší klasickou léčbou

• Problémy s otěhotněním, impotence, podpora léčby závislostí

• Vysoký/nízký krevní tlak

• Mentální retardace, epilepsie, Parkinsonova choroba atd.

• Psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, deprese, emoční labilita

• Kraniosakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí Samotná terapie je velmi příjemná a poklidná. Po vstupní konzultaci klient leží oblečený pohodlně na lůžku a terapeut jemně přiloží ruce na problémová místa na těle či hlavě tak, aby mohl naslouchat tělesným rytmům, toku tekutin a dalším buněčným procesům. Citlivější klienti mohou probíhající procesy vnímat jako uvolnění, nebo jemné pohyby. Někteří usnou, což však není na závadu. U vyčerpaného, zahlceného nebo traumatizovaného systému se může stát, že tělo nebude schopno dostat se ke svým zdrojům nebo vstoupit snadno do klidu. Tělo je složeno z několika částí, slupek cibule, které se během terapeutovy práce jedna po druhé pomalu a pozvolna otevírají. Na klientovi a jeho kraniosakrálním systému záleží, s čím bude možné při daném ošetření pracovat.

S jakými vrstvami vlastně terapeut pracuje a co může v těle během ošetření probíhat?

• Fyzická úroveň – Na této první úrovni je možné pociťovat hluboký fyzický klid, který je možné prožívat po celém těle.

• Emocionální úroveň – Tuto úroveň lze vnímat jako emocionální vyčištění, projasnění kraniosakrálního systému. Pokud tělo při ošetření docílí hluboké klidové fáze, je možné pocítit uvolnění emocionálních energií.

• Psychologická úroveň – Tato úroveň se vztahuje k vyčištění a upevnění psychologických vzorců. Je možné, že se ošetřovanému během terapie objeví nějaké složité životní téma či situace.

• Srdeční nebo karmická úroveň – Je to vrstva karmických tendencí. Na této úrovni je možné pracovat s predispozicí lidského systému. Ve fázi hlubokého klidu, který ošetření pomáhá navodit, se ošetřovanému mohou objevit vzpomínky na minulé životy. Ošetření může dopomoci tyto záležitosti vyladit a zpracovat generační tendence. Projasnění na této úrovni se může projevit jako pocit úlevy, svobody a pohody.

• Úroveň mysli nebo archetypů – Jde o úroveň vzájemné propojenosti a holistického prožívání života. Je možné docílit větší smířlivosti (pochopení) se životem a utrpením. Také se zde otevírá hloubka univerzálního spojení a bezpodmínečné lásky.

• Úroveň ducha – Úroveň jednoty vědomí. Zde se otevírají možnosti splynutí s jednotou vesmíru.

• Zdroj – Jde o úroveň hlubokých duchovních tradic, o propojení se zdravím.

„To tajemné cosi, co je společné všem účinným metodám, lze snad nejlépe charakterizovat jako proces vedoucí pacienta k upřímnému a pravdivému sebepoznání. Toto sebepoznání je nezbytné pro zahájení a trvání sebeuzdravení, neboť pouze prostřednictvím sebeuzdravení může pacient zažívat trvale návrat ke zdraví i duchovní růst. Zdraví není jen absence nemocí. Je to harmonická jednota vědomí, těla a okolního světa. Vesmír je rozšířením našeho těla, a naše tělo v sobě zároveň obsahuje celé Univerzum“.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4636
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 257
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 481
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 422
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7503
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8951
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 644
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 447
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 550
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 569
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 716
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 656
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2067894
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516055
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458292
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294362
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283720
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273521
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260536
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253492
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251824
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243484
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189498
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186832
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177027
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167203
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161426
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122954
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...